Hello, world!
Firma Aadress: 76901 Klooga mnt 10b-17, Tabasalu, Harjumaa,Estonia.Telefon:372-503-9015.


Olulised lingid

Tere tulemast Ehitusjarelevalve Esten

Väga tähelepanelik ehitustööde kontroll,võrdlused projektiga,arvutusi,uuringuid

omanikujärelevalve on lepingulistes suhetes tellijaga. Suhteid reguleerib käsundusleping,mille kohaselt tenus toimib kuni tööde lõpetamiseni. Ülesannete hulka kuulub teavitama teineteist: viivitamatult asjaoludest, mis võivad mõjutada teenuse osutamise tähtaegu ning vajadusel muutmata vastavalt lepingut, ehitamise tehniliste dokumentide komplekteerimine ja üleandmine tellijale ehitusperioodil; nõustamine ehitustööde käigus tekkivate erimeelsuste lahendamise korraldamisel; ehitaja või projekteerija poolt esitatud aktide ja arvete aktsepteerimise eelduste kontroll; ehitise ülevaatuse käigus esitatud märkuste ja vaegtööde täitmise kontroll.Ekspertiisi käigus on leitud üks fotodega kaunistatud ettekirjutusi ehitajale palvega likvideerida objektil esinevad ehitusvead, mis olid saadetud e-kirjaga ehitajale alles siis,kui ehitaja juba ammu oli objektilt kadunud ei maksa saata,hilinenud juhised ehitajale jäid tänaseni täitmata. Samas majas tõepoolest olid järgmised vead: kogu perimeetril sokli kattepleki ja maja seina vahel pragunenud silikoonist vuugi täide pole tänaseni asendatud sertifitseeritud materjaliga; paigaldatud vihmaveetorude kinnitused loksuvad endiselt; soklisõlm ei vasta ehitusprojektile, puudub soklisiin; esinevad tühimikud, katteplekk on kinnitatud valesti; majale jäi paigaldamata tänavanimetusega tahvel; rõdul jäi tegemata siseviimistlus; rõdupõrandad jäid koristamata, vihmaga sealt voolab alla mustus, jättes karniisile ja välisseintele mustust. Siia võib lisada, et maja fassaadile tänaseni ei ole paigaldatud lipuhoidja. Tegemata on vertikaalse seinte soojustuse ühendamine horisontaalse soojustusega pööningul, mis omakorda jäi ehitajal hoopiski paigaldamata, nii et sinna tekkis lubamatu külmasild ja sellepärast eelmisel kütteperioodil võis veenduda, et kogu see majale tehtud lisasoojustamine ei andnud kahjuks oodatud efekti. Peale selle oli fassaadil keldriakende ümber ettenähtud 200 mm laiune europõlemisklassiga A1 kivivillplaat, mis moodustaks akende ümber ehitise osa, mis ei oleks tuletundlik.Esten väga tähelepanek ehitustööde kontroll,Esten võrdlused projektiga.ehitusjärelevalve,arvutusi,uuringud.

Tsitaat

Vajame kausi puuviljadega ja muud vilju, mida veel inimesel vaja, et olla õnnelik? -Albert Einstein?
-Albert Einstein

Autorist

Olen riiklikult tunnustatud kohtuekspert,ehitusmagister Eduard Sepp