Nii nagu ministeerium peab tundma parlamendi teabevajadusi ja neile vastama, on ka parlamendil vaja suurendada oma teadmisi kaitsestruktuuridest: kuhu me läheme, kuidas kavatseme sinna jõuda, mida on selleks vaja ja miks. Soovin, et ülikoolid veelgi rohkem valdkonna praktikuid omale loenguid andma kutsuks, sest seal saavad tudengid reaalse kokkupuute tööga, mida nad õpivad. Ma ei väida, et coaching on parim tehnika meeskondade toetamisel ja edendamisel, kuid coaching aitab indiviididel kujuneda hästi toimivaks meeskonnaks. Ja et maailma tipp-brändid telliks meilt töid.

TULI juhatuses on Ivo tegutsenud kolm ja pool aastat ehk kauem kui keegi teine hetkel juhatuses olev inimene. Magnus Lužkov juhib loovagentuuri Optimist Creativemis on kolmel viimasel aastal järjest Kuldmunal Eesti parimaks loovagentuuriks tunnistatud. TULI juhatuse töös osaleb Magnus teist hooaega, olles panustanud oma energiat Eesti turundusmaastiku harimisse kaks ja pool aastat.

Ümbersünnist on möödas aasta, mis sisuliselt selle aja sees muutunud on? Magnus: Sisuliselt on tegemist täiesti uue organisatsiooniga. Kui ETKAL-i fookuses oli ainult agentuuride agenda — kuidas nad saaks paremini oma äri ajada — siis nüüd kuuluvad liitu ka brändide esindajad ja keskendutakse koos sellele, kuidas turundust paremini teha.

Ei mäleta ka, et varem oleks agentuuride vahelisest koostööst üldse räägitud.

Kuidas ja seda kiiremini liikme suurendada Ma kardan oma liikme

Nüüd on aga õhkkond täiesti muutunud, konkurendid suhtlevad omavahel. Mis see agenda nüüd on? Magnus: Turundustöö taseme tõstmine ja arusaama juurutamine, et üksi ei jõua kaugele, edu toob koostöö. Mida TULIga tänaseks saavutanud olete?

Annotatsioon

Ivo: Juba Paari aastaga on meie liikmete arv kahekordistunud ning meil on alates jaanuarist uudistesaidi näol oma hääletoru. Magnus: Kui varem võis liitu pidada suletud ringiks, siis nüüd asuvad isolatsioonis hoopis need, kes siia ei kuulu. TULI on startinud valjult ja hea mainega.

Seda näitab kasvõi asjaolu, et riigiasutused on hakanud meie poole pöörduma, et nõu küsida. Kui me liitu luues sellest alles unistasime, siis nüüd on see juba reaalsus. Milliste küsimustega riigiasutused TULI poole pöörduvad? Magnus: Enamasti küsitakse nõu hangete korraldamise teemadel.

Kuidas ja seda kiiremini liikme suurendada Kuidas suurendada liiget, kui see ei ole vaart

Millist abi riigiasutused seoses hangete korraldamisega vajavad? Magnus: Mulle tundub, et hangete korraldamise hea praktika läheb seoses inimeste vahetumisega asutustes tihti kaduma. TULI asi on hangete korraldamist puudutavat teavet ja head tava säilitada ning standardiseerida, parimate praktikate kohta infot jagada.

Ivo: Suure liikmete arvu tõttu saab TULI omalt poolt pakkuda riigiasutustele hangete koostamisel konsultantideks sõltumatuid eksperte, kes ise hankes ei osale. Kelle poole TULI-s pöörduma peaks, kui on vaja nõu hanke korraldamisel? TULI tegutseb ka järelkasvu rindel? Ivo: Jah, meil on ka esimene koolist liige — Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor.

Meie turustandardite töögruppi on kaasatud ka teiste koolide esindajad, et saada infot ja vahetada kogemusi, kuidas oma pakutava turundus- reklaami- ja disainiharidusega paremini turu ootustele vastata.

Probleem on selles, et koolid õpetavad õpikute järgi, aga turu ootused muutuvad kiiremini, kui õpikud järele jõuavad. Planeerime nüüd ühiselt tulevikku, kõikide osapoolte mured on korraga laual. Aitame leida praktikuid tudengitele loenguid andma. Milliseid inimesi agentuurid ja turundustiimid koolidest ootavad?

Magnus: Turg ootab inimesi, kes tuleks ja kohe tööle hakkaks. Ükski ettevõte ei taha õpetamisele ise palju aega kulutada, aga praegu tuleb seda teha — koolitada koolidest tulnuid. Mida praegu kohe saab haridusvaldkonnas ära teha, et tööandjate ja tööturule sisenejate ootused reaalsusele vastaks ning info liiguks?

Magnus: Praegu tuleb ise tööandjana aktiivne olla, tudengitele loenguid andmas käia. Viimsi Kool on meil agentuuris külas käinud. Me ju ei taha kaotada pealekasvavast põlvkonnast helgemaid päid välisriikidele või teistele sektoritele. Ivo: Mina annan Mainoris turunduskommunikatsiooni loenguid ja Tallinna Ülikooli lähen kriisikommunikatsioonist rääkima. See on mulle endale ka huvitav ja kasulik, saan ärksamaid tudengeid oma agentuuri praktikale kutsuda.

Soovin, et ülikoolid veelgi rohkem valdkonna praktikuid omale loenguid andma kutsuks, sest seal saavad tudengid reaalse kokkupuute Kuidas ja seda kiiremini liikme suurendada, mida nad õpivad.

Magnus: Meil on plaanis tekitada TULI veebi eraldi platvorm vabade praktikakohtade ja neist huvitatute vahel info jagamiseks. Te olete mõlemad rohkem kui ühe Kuidas ja seda kiiremini liikme suurendada juhatuses olnud.

Mida peate TULI viimase aja tähtsaimaks saavutuseks? Magnus: Suur asi on see, et meil on väga hea tiim — juhatus, juht, peatoimetaja, töögruppide liikmed. Kokku tegutseb sektori arengu nimel ligi 50 inimest.

Ivo: Minu hinnangul on suurim kordaminek meie Kuidas ja seda kiiremini liikme suurendada uudistekanali loomine. See on ka hetkel kõige silmapaistvam osa. Erineb see kanal teistest omataolistest selle poolest, et on täiesti sõltumatu. Aktiivne töö käib ka töögruppides, selle viljad alles küpsevad. Magnus: Minul on lisaks sellele hea meel, et sektor on võimeline teineteisega ilma intriigideta suhtlema. On aru saadud, et me areneme palju kiiremini üksteist aidates, mitte kahjustades. Koostöö arendab meid kõiki kiiremini kui konkureerimine ja vastandumine.

Ivo: Olen samuti pannud tähele, et juba küsitakse konkurendi käest mõnikord nõu või jagatakse praktikaid ja kompetentse, kui agentuuril pole vastavat pädevust või kogemust. Ka ise teen seda vajadusel.

Oma laste kasvatamine seiklussööjateks: 1 - Colorado Access

Veel mõni aasta tagasi oleks see olnud mõeldamatu. Kuidas see hüpe koostöö osas toimus, kuhu intriigid kadusid? Minu isiklik agenda oli, et kaoks ära üksteise avaliku kritiseerimise abil uute klientide hankimine. Täna sellist asja põhimõtteliselt enam ei näe. Aga suurema koostöö ajad on veel kindlasti ees. Milline olukord tingiks vajaduse, et agentuurid peaks seljad kokku panema? Magnus: Kui tahame teenindada Eesti brände, kelle Kuidas ja seda kiiremini liikme suurendada on välisturud, peame oma koostöövõimet veelgi oluliselt suurendama, et neid edukalt teenindada.

Praegu on nii, et kui agentuur tahab üksi teenindada rohkem kui kaht sellist suurettevõtet, tõmbaks see üksi tegutsedes kogu ressursi kuivale. Meil peab olema valmidus liita agentuure ühise eesmärgi nimel tegutsema, seljad kokku panna.

Ivo: Kui on vaja teenindada suurt rahvusvahelist kampaaniat Eestist, on vaja, et agentuurid osaleks hankel ja tegutseks ühise rindena. Siinkohal tooksin hea eeskujuna välja üritusturundajad, kellel see on juba õnnestunud ka. Mis on TULI järgmine suur samm?

Ivo: TULI väljundi ehk portaali edasi arendamine.

  • Organisatsioonide keerukuse ja töökeskkonna dünaamilise iseloomu tõttu on meeskonnad aina olulisemad organisatsioonide struktuuri osad Carlock,
  • Tõsta oma lapsi seiklussööjateks: 1 Tõsta oma lapsi seiklussööjateks: 1 "Hei Lauren, emme tellib täna õhtusööki, mida sa tahad?

See võiks olla turundajate digitaalne hub, mida iga päev loed ja kust igale erialasele küsimusele vastuse saad. Sealt saavad abi agentuurid, avalik sektor, suur- ja väike ettevõtted.

Ei leia seda, mida otsite?

Magnus: Rahvusvahelise koostöö arendamine. Näiteks täna läheme kolmekesi — mina, Ivo ja Maarit — Soome külla sealsele turundajate liidule, millel on ligi liiget.

Millest soomlastega rääkida plaanite? Magnus: Näiteks sellest, et ebaotstarbekas on korraldada kummaski riigis eraldi seminare, kui võiks selle asemel koos kalleid esinejaid kohale tuua. Vahet pole, kas Eestisse või Soome, me asume ju nii lähestikku. Miks TULI-sse kuuluda? Mis on see väärtus, mida iga liige saab? TULI-ga on sama asi — sa saad siin inimestega päriselt kokku, saad rääkida ja neist vestlustest tekivad uued ideed ning ka ärivõimalused.

Siin tekib perspektiiv, mida omaette nohistades on raske ette manada. Ivo: Et osaleda Eesti turunduse olevikus ja tulevikus. Magnus: Väärtus omaette saab kindlasti olema ka brändiuuring, mida plaanime hakata läbi viima kord aastas.

Kuidas ja seda kiiremini liikme suurendada Voimalused liikme suurendamiseks

Selleks, et saada peegeldust, kuidas brändidel, mida teenindame, läheb. Uuringusse on esimese hooga plaanis kaasata brändi. Ivo: See uuring on nii agentuuri kui brändiomaniku jaoks hea tööriist ja tehtud töö tulemuslikkuse mõõdik, mida saaks ajas pidevalt jälgida ja sellest teha järeldusi. TULI korraldab ka Kuldmuna loovkonkurssi- ja galat. Mis arenguid seal on? Edusamm on see, et ka kliendid on hakanud suuremal määral töid esitama.

Enam ei ole see pidu, mida agentuurid isekeskis peavad.

NATO Review - Kuidas on muutunud NATO partnerlussuhted?

Magnus: Kuldmunale esitatavate tööde arv ja tase on viimastel aastatel kasvanud. See näitab, et me tahame maailma paremikule loovuse ja tulemuslikkuse osas kiirelt järgi jõuda. Lisaks saadavale tunnustusele, paneb tööde esitamine konkursile meid veelkord tehtud lahendusi üle vaatama ja analüüsima.

  • TULI juhatuses on Ivo tegutsenud kolm ja pool aastat ehk kauem kui keegi teine hetkel juhatuses olev inimene.
  • Esimeste seas vajas lahendamist küsimus, kas — või kuidas — luua oma relvajõud.

Magnus: Tahaks väga kaasata disainivaldkonna tegijaid! Nad tegelikult osalevad suurel määral ja väga heade töödega turundustegevuses. Isegi kui nad on sõnale turundus omistanud mingi stigma, siis tegelevad nad tegelikult iga päev oma klientide aitamisega, et brändidel õnnestuks oma tooteid või teenuseid paremini müüa.

Reklaami- ja PR-agentuurid tegid omalt poolt esimese sammu, esitades tänavu ADC disainikonkursile rohkem töid. Loodan, et ka disainerid tulevad oma tubadest välja Kuldmuna põrandale. Kuna äri käib enamasti silmast silma, siis leiaks disainiagentuurid endale TULI üritustel ja Kuldmunal osaledes ka rohkem koostööpartnereid nii loovagentuuride, suhtekorraldajate kui ka ürituste produtseerijate näol.

Millest unistate?

Kuidas ja seda kiiremini liikme suurendada Liikme suurus teismelises video

Magnus: Sellest, et saaksime minna siit koos Eesti brändidega laia maailma ja teha nad seal kuulsaks. Ja et maailma tipp-brändid telliks meilt töid.