Kui teil on kriisi, võtke ühendust Colorado kriisiteenistusega: helistage või saatke telefonil TALK numbrile Terviseameti kinnitusel kolmandates riikides läbitud ordinatuur Eestis residentuurina arvesse ei lähe. Kui teil pole hooldushaldurit määratud, helistage meile numbril Kui teil pole arsti ja vajate abi selle leidmisel, helistage meile numbril Palun külastage colorado.

Ei leia, mida otsid?

Kuidas juhtida liige arstidega

Võta ühendust! Kindlustus kehtib töötades arstina Eestis töölepingu, käsunduslepingu või töövõtulepinguga.

Täpsemate juhiste saamiseks pöörduge arsti poole, kliinikusse või haiglasse. Ärge minge haiglasse ega traumapunkti, kui te pole selleks juhiseid andnud. Lisateavet leiate aadressilt covid

Kui EAL liige saab teada, et patsient on tema vastu esitanud kaebuse või võib esitada kahjunõude, tuleb sellest kohe teavitada EAL-i.

Saatke aadressil arstideliit ät arstideliit.

Kuidas juhtida liige arstidega

Teavitage kohe, kui saate teada, et patsient või tema omaksed: on esitanud suulise või kirjaliku kaebuse kas otse Teile või tööandjale haigla juhatusele, kliiniku, osakonna juhatajale on esitanud kaebuse tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjonile on esitanud kohtuväliselt kahju hüvitamise nõude on esitanud tsiviilhagi kohtusse on pöördunud politseisse või prokuratuuri kriminaalasja algatamiseks. Viivitamatu teatamise nõue sisaldub vastutuskindlustuse tingimustes ja selle täitmata jätmise korral ei ole tagatud kindlustuskaitse rahalise kahju hüvitamiseks.

Kontrolli, kas oled kindlustatud Kindlustuskaitse rakendub, kui arst oli EAL liige nii juhtumi toimumise kui ka kahjunõude esitamise ajal.

Kuidas juhtida liige arstidega

EAL liikmed on kindlustatud ka lapsehoolduspuhkuse ajal ja 5 aastat pärast töötamise lõpetamist pensionile jäämisel kehtib ainult juhul, kui arst jääb EAL liikmeks ega astu pensionile jäädes liidust välja. Seetõttu on kõigil liikmetel oluline jälgida, et registriandmed oleksid õiged.

Kuidas juhtida liige arstidega

Kindlustuse säilimine pärast töötamise lõpetamist on vajalik, kuna seaduse järgi võib patsient esitada arsti vastu kahjunõude kuni 5 aastat pärast nõude aluseks oleva juhtumist teada saamist. Kindlustust on vaja ka osalise koormusega praktiseerides. Juriidiline abi EAL liikmetele Kui teatasite kindlustusjuhtumist, siis võtab EAL asjaolude täpsustamiseks teiega ühendust ja korraldab juriidilise nõustamise ning teavitab kindlustusfirmat.

Karjäär

Kindlustus hüvitab ka õigusabikulud, mis Kuidas juhtida liige arstidega eelnevalt kindlustajaga kokku lepitud, seetõttu on väga oluline informeerida arstide liitu ja kindlustusseltsi juba juriidilise nõustamise vajaduse tekkimisel. Kui arst töötab töölepinguga, siis peab vastavalt töölepingu seadusele hüvitama patsiendile tekitatud kahju kõigepealt tööandja.

Kuidas juhtida liige arstidega

Kui arst töötab käsunduslepingu või töövõtulepinguga, siis tööandjal sellist kohustust ei ole.