Me võitleme korruptsiooniga, mis töötab meie kahjuks. Samas on Venemaa rahvastiku suremus suurem kui Euroopa riikides Sel põhjusel andis president Biden eelmisel nädalal loa õhurünnakuks Iraani toetatud sõjaliste rühmituste vastu, kes on sihikule võtnud Ameerika Ühendriikide ja meie koalitsiooni väed Iraagis. Praegu tähendab meie riikliku julgeoleku kaitsmine investeerimist meie tehnoloogilisse võimekusse ja selle teema tõstatamist meie diplomaatia ja kaitse küsimustes. Seega on meie ees kahekordne väljakutse: kaitsta ameeriklasi pikaaegse languse eest ja veenduda, et maailma majandus pakuks pikas perspektiivis turvalisust ja võimalusi võimalikult paljudele ameeriklastele.

Austatud kaasmaalased, viis nädalat tagasi vannutati mind teie välisministriks. Minu ülesanne on esindada Ameerika Ühendriike maailmas ning võidelda Ameerika inimeste huvide ja väärtuste eest.

Välispoliitika Ameerika rahvale

Kui president Biden palus mul riiki teenida, tegi ta mulle selgeks, et minu ülesanne on teie huvide eest seista — muuta teie elud turvalisemaks, luua võimalusi teile ja teie peredele ning pista rinda ülemaailmsete kriisidega, mis teie tulevikke üha enam kujundavad. Võtan seda vastutust väga tõsiselt ja oluline osa minu tööst on teile rääkida sellest, mida me teeme ja milleks.

See annab meie riiklikele julgeolekuasutustele esialgse suuna, et neil oleks võimalik kohe tööle asuda, samal ajal kui meie arendame järgmiste kuude jooksul välja põhjalikumat riikliku julgeoleku strateegiat.

Ajutises juhises esitatakse olukord maailmas nii, nagu Bideni administratsioon seda näeb, ja selgitatakse meie välispoliitika põhiküsimusi — täpsemalt seda, kuidas me taastame Ameerika jõu katsumustega toime tulemiseks ja meie aja võimalustest haaramiseks. Seega siinkohal — oma esimeses suuremas kõnes Maailma rahva mootmed — tutvustan ma teile, kuidas Ameerika diplomaatia presidendi strateegiat Maailma rahva mootmed viib.

Kui teeme oma tööd õigesti, saate selle tulemusi kontrollida — näha seoseid selle vahel, mida me kogu maailmas teeme, ja eesmärkide ja väärtuste vahel, mille ma täna välja toon.

Suurendage liige 5 Watch Online Seksuameti paksus

Ma tean, et välispoliitika võib mõnikord tunduda meie igapäevaelust kauge. Selle fookuses on kas suuremad ohud — nagu pandeemiad, terrorism — või see kaob vaikselt vaateväljalt. Viimane on osaliselt tingitud sellest, et puudutab sageli inimesi ja sündmusi teisel pool maailma ning asju, mida me ei näe — näiteks kriisid, mis peatatakse juba enne, kui need üldse algavad, või läbirääkimised, mis toimuvad meie Maailma rahva mootmed alt eemal.

Kuid põhjus on ka see, et välispoliitikas tegutsevad kaasmaalased ei ole alati teinud head tööd ühendamaks seda Ameerika inimeste vajaduste ja püüdlustega. Selle tulemusena on ameeriklased juba mõnda aega esitanud karme, kuid õiglaseid küsimusi selle kohta, mida me teeme, kuidas me juhime — ja tõepoolest, kas me üldse peaksime juhtima.

Seda silmas pidades oleme määranud Bideni administratsiooni välispoliitilised prioriteedid, esitades mõned lihtsad küsimused: Mida tähendab meie välispoliitika Ameerika tööinimeste ja nende perekondade jaoks?

Mida peame kogu maailmas tegema, et oleksime oma kodus tugevamad? Mida peame oma kodus tegema, et oleksime tugevamad maailmas? Vastused nendele küsimustele ei ole samad, mis olid Jah, paljud meist Bideni administratsioonis on uhkelt teeninud ka president Obamat — sealhulgas president Biden ise.

Tegime palju head tööd, et taastada Ameerika juhtpositsioon maailmas; et saavutada raskelt Peenise suurused fotos diplomaatilisi läbimurdeid, näiteks kokkulepe, mis takistas tuumarelva tootmist Iraanis; ja tuua maailm kokku kliimamuutustega võitlemiseks.

Meie välispoliitika sobis vastava hetkega, nagu iga hea strateegia peakski. Kuid nüüd on teine aeg, seega on meie strateegia ja meetodid erinevad. Me ei jätka lihtsalt sealt, kus pooleli jäime, nagu poleks viimast nelja aastat üldse olnud. Me vaatame maailma värske pilguga. Olles seda öelnud, peab ka mainima, et kuigi ajad on muutunud, siis mõned põhimõtted siiski püsivad.

Üks on see, Maailma rahva mootmed Ameerika juhtimine ja kaasamine on olulised. Me kuuleme seda nüüd oma sõpradelt. Neil on hea meel, et me oleme tagasi. Meeldib see meile või mitte — maailm ei organiseeri ennast ise. Kui USA tagasi tõmbub, juhtub tõenäoliselt üks kahest: kas mõni teine riik üritab meie Maailma rahva mootmed asuda, kuid seda mitte viisil, mis edendaks meie huve ja väärtusi; või, mis võib olla sama halb, mitte keegi ei võta seda rolli ja sellele järgneb kaos ning sellest kerkivad esile juba uued ohud.

Kumbki variant ei ole Ameerika jaoks hea. Veel üks püsiv põhimõte on järgmine — meil on vaja, et riigid koostööd teeks, nüüd rohkem kui kunagi varem. Ühegi elusid mõjutava ülemaailmse väljakutsega ei suuda toime tulla toime riik, kes tegutseb üksi — isegi mitte nii võimas riik kui Ameerika Ühendriigid.

Pole ka olemas piisavalt kõrget ega tugevat seina, mis meie maailma ümberkujundavaid muutusi tagasi hoiaks. Siinkohal sekkub asjasse asutus, mida mul on au juhtida. Välisministeeriumi — ning Ameerika diplomaatide ja arendustöötajate — roll on kogu maailmaga Maailma rahva mootmed ja seda koostööd arendada.

Kuidas valida pump, et suurendada liige Kuidas suurendada liikme 100 protsenti

President Biden on lubanud juhtida diplomaatiaga, sest see on parim viis tänapäeva katsumustega toime tulla. Samal ajal hoolitseme selle eest, et meil oleksid jätkuvalt maailma kõige võimsamad relvajõud. Meie võime olla tõhusad diplomaadid sõltub suuresti ka meie sõjaväe tugevusest. Kõiges, mida me teeme, plaanime mitte ainult lahendada lühiajalisi probleeme, vaid ka uurida nende algpõhjuseid ning teha ära eeltöö meie pikaajalise tugevuse saavutamiseks.

Pandeemia on elusid — meie elusid — määratlenud juba üle aasta. Selle üle võidu saavutamiseks vajame kogu maailma valitsuste, teadlaste, ettevõtete ja kogukondade koostööd. Maailma rahva mootmed meist ei ole täielikult kaitstud enne, kui suurem osa maailmast on immuunne, sest kuni viirus veel paljuneb, võib see muteeruda uuteks tüvedeks, mis leiavad tee tagasi Ameerikasse.

Seega peame tegema tihedat koostööd partneritega, et ülemaailmsetes vaktsineerimispüüdlustes toimuks pidev areng. Samas peame veenduma, et me nendest kogemustest ka õpiksime ja teeksime õigeid investeeringuid ülemaailmsesse terviseohutusse, sealhulgas pandeemiate ennustamise, ennetamise ja peatamise vahenditesse, ning kehtestame kindla ülemaailmse kohustuse jagada täpset ja õigeaegset infot, et selline kriis enam kunagi ei korduks.

Teiseks, pöörame ringi majanduskriisi ja ehitame stabiilsema, kaasava ülemaailmse majanduse. Pandeemia on põhjustanud töötuse kasvu kogu maailmas. Peaaegu kõik maailma riigid kannatavad majanduslanguse käes.

TOMORROWLAND ONGI SELLINE?!

Samuti paljastas pandeemia ebavõrdsuse, mis on miljonite ameeriklaste elusid juba pikka aega määratlenud. Seega on meie ees kahekordne väljakutse: kaitsta ameeriklasi pikaaegse languse eest ja veenduda, et maailma majandus pakuks pikas perspektiivis turvalisust ja võimalusi võimalikult paljudele ameeriklastele.

NÜFFIA. NAER PÄÄSTAB MAAILMA

Selleks peame rakendama õiget poliitikat kodus, nagu näiteks abipakett, mille nimel president praegu kõvasti pingutab, kuid samal ajal töötama ka maailma majanduse suunamise kallal, et see tooks tõelist kasu Ameerika inimestele. Selle all ei pea ma silmas ainult suuremat SKT-d või aktsiaturu tõusu; paljude Ameerika leibkondade jaoks ei tähenda need näitajad eriti midagi.

Pean silmas just häid töökohti, häid sissetulekuid ja väiksemaid majapidamiskulusid Maailma rahva mootmed tööinimestele ja nende peredele. Selles töös lähtume valusatest õppetundidest, mis me saanud oleme.

"Maailma rahvad"

Mõned meist olid varem vabakaubanduslepingute poolt, sest uskusime, et ameeriklased saavad laialdaselt osa majanduslikust kasust ja et need tehingud kujundavad ülemaailmset majandust soovitud viisil. Meil oli põhjust neid asju arvata, kuid me ei teinud piisavalt mõistmaks, keda see negatiivselt mõjutab ja mida on vaja nende kannatuste piisavaks kompenseerimiseks või selleks, et jõustada juba ametlikud kokkulepped ja aidata rohkematel töötajatel ning väikeettevõtetel neist täiel määral kasu saada.

Meie lähenemine on nüüd teistsugune. Me võitleme iga ameeriklase töö ja kõigi Ameerika tööinimeste õiguste, kaitse ja huvide eest. Me kasutame kõiki vahendeid võitlemaks selle vastu, et riigid varastavad meie intellektuaalset omandit ja manipuleerivad oma valuutadega ebaõiglase eelise saamiseks. Me võitleme korruptsiooniga, mis töötab meie kahjuks.

Samuti peab meie kaubanduspoliitika väga selgelt välja tooma, kuidas see kasvatab Ameerika keskklassi, loob uusi ja paremaid töökohti ning toob kasu kõigile ameeriklastele, mitte ainult neile, kelle heaks majandus juba töötab.

Kuidas suurendada peenise loomulikku teed Kuidas suurendada oma munn kasutades video massaaz

Kolmandaks, uuendame demokraatiat, sest see on ohus. Autoritarism ja rahvuslus on kogu maailmas tõusuteel. Valitsused muutuvad üha vähem läbipaistvateks ja on kaotanud inimeste usalduse. Valimised ajendavad üha enam vägivallale. Korruptsioon aina kasvab. Ja pandeemia on paljusid neist arengutendentsidest kiirendanud. Demokraatia ei nõrgene vaid teistes riikides. See toimub ka siin, Ameerika Ühendriikides. Desinformatsioon on siin vohamas. Struktuurne rassism ja ebavõrdsus muudavad miljonite inimeste elusid raskemaks.

Meie valitud juhte rünnati vaid kaks kuud tagasi Kapitooliumis vägivaldses piiramisrõngas. Ja laiemas plaanis on ameeriklased üha enam polariseerunud — ja institutsioonid, mille ülesanne on aidata meil nende erimeelsustega toime tulla, et meie demokraatia saaks jätkuvalt toimida, on ülekoormatud. Meie demokraatia toetamine on välispoliitika kohustus. Vastasel juhul laotame oma nõrkused selliste Maailma rahva mootmed ja konkurentide ette nagu Venemaa ja Hiina, kes kasutavad Hupogonadismi suurendamine liige iga võimalust, et külvata kahtlusi meie demokraatia tugevusse.

Me ei peaks nende tööd kergemaks tegema. Ma tunnen ennast enesekindlalt, kuna Maailma rahva mootmed tegeleme avatult oma probleemidega. See eristab meid paljudest teistest riikidest. Me ei ignoreeri oma ebaõnnestumisi ja puudusi ega püüa neid vaiba alla pühkida ja teeselda, et neid pole olemas.

Me tegeleme nende probleemidega kogu maailma silme all. See on valus, mõnikord lausa kole, kuid niimoodi me areneme.

Video torrent suurendada liige Massaaz liikme pikkuse suurendamiseks

Siiski pole kahtlust, et meie demokraatia on habras. Inimesed kogu maailmas on seda näinud. Paljud tunnevad meie raskustes ära raskused, millega nad ise silmitsi seisavad. Nüüd jälgivad nad meid, sest tahavad näha, kas meie demokraatia on vastupidav ja kas suudame siin nende raskustega toime tulla.

See on tulevatel aastatel aluseks meie legitiimsusele demokraatia kaitsmisel kogu maailmas. Miks see oluline on? Kuna tugevad demokraatiad on stabiilsemad, avatumad, paremad partnerid meile, rohkem pühendunud inimõigustele, vähem kalduvad konfliktidele ja usaldusväärsemad turud meie kaupadele ja teenustele.

Kui demokraatia on nõrk, ei suuda valitsus oma rahva eest seista või muutub riik nii polariseerunuks, et raske on midagi üldse ära teha ning on haavatav äärmuslike liikumiste suhtes seestpoolt ja sekkumiste suhtes väljastpoolt.

OHHOO! Võru rahvale keedetakse pidupäevaks maailma suurim sõir

Sellised riigid on USA jaoks vähem usaldusväärsed partnerid ja see ei ole meie rahva huvides. Mida rohkem suudame koos teiste demokraatlike riikidega maailmale näidata, kuidas suudame mitte ainult oma rahva vaid ka üksteise huvides toimida, seda paremini suudame kummutada vale, mida autoritaarsed riigid armastavad öelda, et nende viis on parem viis, kuidas inimeste põhivajadusi täita ja lootusi täide viia. Meie ülesanne on tõestada, et neil ei ole õigus. Seega küsimus ei ole selles, et kas me toetame demokraatiat kogu maailmas, vaid kuidas me seda teeme.

Jõud on eeskujus ning me astume ise esimesed sammud. Julgustame teisi vastu võtma olulisi reforme, tühistama halbasid seadusi, võitlema korruptsiooniga ja lõpetama ebaõiglaseid tegevusi. Toetame demokraatlikku käitumist. Me ei edenda demokraatiat kulukate sõjaliste sekkumistega ega katsetega autoritaarseid režiime jõuga kukutada. Oleme neid taktikaid Maailma rahva mootmed proovinud.

See ei tööta, olenemata sellest, Maailma rahva mootmed head on olnud meie kavatsused. Need katsed on andnud demokraatia edendamisele halva nime ja on kaotanud Ameerika inimeste usalduse.