Ajajärgu esimesel poolel valitses meie kodumaal mõistuseusk. Rahva majanduslik kosumine läheb esialgu vaevaliselt.

Eesti rahva vabanemine — Pärispõlv kaob, aga pärismaa langeb täiesti võitjate saagiks. Valgustuseaja vaim, riiklik võim, tehniline edenemine on pärisorjuse vastased. Valgustuseaja mõjul hakkas riiklik võim oma ülesannetest paremini aru saama, et tema vagusi ei või pealt vaadata, kuidas üksainus seisus teist varanduslikult ja kõlbliselt välja kurnas ja jõuetuks tegi. Riiklik võim katsus nõrgemaid tugevamate vastu kaitsta ja õigusi ühetaolisemalt riigialamate vahel ära jaotada.

Politsei- ja kohtuvõim pidi pärisperemeestelt riigivalitsuse kätte minema. Kolmandaks nõudis tehniline edenemine ja füsiokraatide õpetus põllutöö tähtsusest muutusi. Arukamad põllumehed tundsid ära, et orjadega, keda ainult piits taga ajab, suuremaid parandusi põllumajanduses ja tööstuses toime ei saa panna. See mõte vähendas pärisperemeeste hirmu kahju eest, talupojad orjuse ärakaotamisest kardeti, ja tegi nad järele andlikumaks seltskonnas ärganud vaba voolu ja riigivõimu pealekäimise vastu.

Inimese-õiguste väljakuulutamine, uuema aja riigimõiste ja füsiokraatiline õpetus — need kolm — on talupoegadele Lääne-Euroopas majandusliku ja poliitilise — riigiõigusliku vabaduse kätte võitnud.

Tasuta korterid üksnes suurendavad ebaõiglust

Eesti endine pärisorja-rahvas ei ole mitte selle õnne osaliseks saanud. Majandusliku vabaduse pärast pidi meie rahvas ise võitlust algama ja on seda raskete ohvritega tänapäevani edasi pidanud. Poliitilisest vabadusest võis ta ainult kaugelt und näha. Käes ei olnud nii hästi kui mitte midagi.

talupojad, kuidas toesti suurendada liiget

Katsed talupoegade rasket seisukorda parandada. Eesti rahva pärisorjuse kergendamiseks ja kaotamiseks on riiklik võim esimese tõuke annud. Katarina II sai oma teekonnal Eesti ja Läti talupoegade viletsuse ja ahastusega tuttavaks.

talupojad, kuidas toesti suurendada liiget

Teiselt poolt käis rüütelkonna peale Aiskraukne ja Roineskalne pärisherra, parun K. Paberi peal lubati poole suuga talupoegadele liikuvat vara koguda; orjused pidada ära määratama; kodukaristust tulevat talupojad tarvitada; talupoega ei tohtivat turul ega üle kubermangu piiri müüa, ega müügil abielurahvast lahutada.

Ka kaevata võivat talupoeg mõisniku ülekohtu vastu. Aga häda temale, kui tal õigust ei olnud. Ja kas võis talupojal mõisniku vastu mõisnikust kohtuniku ees küll kunagi õigust olla? Maamarshal Budbergi hädaldamine. Aga selsamal Ta palub von Ungernit Jumala keeli, et ka tema hoolt kandku, et talupoegadele isiku ja varanduse kohta õigusi ei suurenenud liige cm. Ühtelugu katsusid talupojad lausa mässuga iket kergendada.

Külmalt kostab rüütelkond, et otsused tõepoolest tihti olevat tähele panemata hintenangesetzet jäetud, ja rahustab kindralkuberneri uute lubamistega. Statthalterschafti sisseseadmine Ülem-maakohtute liikmeteks — endiste sillakohtute asemele — kutsuti ka talupojad talupoega. Aga see oli ainult nimepidi. Mõju ei võinud neil olla. Küll talupojad tõi uus valitsus, mis Vene sisemaaga lähendamise pärast ette võetud, uusi maksusid ja — uusi segadusi. Vene talupoegade elu oli veel kibedam ja kitsam kui meil ega võinud meie mõisnikkudele talurahva põlve kergenduseks hoogu anda.

Pearaha sisseseadmine, selle sissenõudmine, kuulujutud ja rahutused. Vene sisemaa eeskujul hakati iga mehe pealt pearaha nõudma, aru järele 70 kopikat hinge pealt.

Kuna aga Venemaal seda maksu mõisnikud õiendasid, nõuti kuidas toesti suurendada liiget meil talupoegade eneste käest mõisavalitsuste kaudu sisse. See avas mõisnikkudele uue tee talupoegi õiguse nimel armuta koorida. Mitmed mõisad panid võlgnikkudele koormad peale, mis makstud pearahast kaugelt üle käisid.

Ärevus tekkis.

talupojad, kuidas toesti suurendada liiget

Nagu alati ärevuse ajal, hakkasid kõiksugused kuulujutud maad mööda ümber liikuma. Ühed jutustasid, nüüd olla kõik talupojad kroonu alla üles kirjutatud.

Teised teadsid juurde lisada, et pearaha maksmisega kõik orjused mõisale ära on kaotatud. Hea meelega usuti niisuguseid sõnumeid. Kui kuidas toesti suurendada liiget siiski senisel viisil oma kasuks orjusi ja maksusid nõudsid, talupojad aga nõudmisi ülekohtuseks tunnistasid, purskas mässutuli tervel Liivimaal leekima.

Krahv Browne ütleb, et ta pea mitte ühte ainust mõisat ei teadvat, kus vaikne kord valitseb. Valjusega summutasid sõjaväed tuld. Räpinas lõid sõjamehed talupoegadega päris lahingut: 5 talupoega jäid surnult lahinguväljale, 8 raskesti haavatult.

Soldatitest said 4 haavata. Maavalitsus aga tuletas tasakesi rüütelkonna esinikkudele meelde, need mõjugu ometi üksikute mõisnikkude peale, et nad talupoegade maksud õiglasemalt ära määraksid, ja nimelt pearaha õiendamisel neile liiga ei teeks. Aga nüüd ei mõjunud ka ähvardused enam. Talupojad kreisisaadik von Bayer maapäeva palub, et võetagu talupoegade põlve parandamine ometi uuesti kõne alla, lükkab maapäev ettepaneku tagasi, sest talupoegade põlve kallal olla juba küllalt parandatud.

Mõisnikkude kasvavad elunõudmised; muudatused majapidamises. Mõisnikkude elunõudmised olid kasvanud. Pojad hakkasid kõrgemat haridust nõudma. Et kodumaal ülikooli ei olnud, saadeti nad väljamaale õppima.

Kõik see nõudis suuremaid summasid kui mõisad seni sisse tõid.

Leiti ka nõu sissetulekuallikaid jõudsamalt hoovama panna. Mõisapõldusid laiendati uute maadega, mis metsa alt üles võeti. Karjamõisaid asutati rahvarikaste külade asemele.

Viinaköögid pandi tehniliste ja keemiliste leiduste varal hoogsamalt käima, sest viina nõuti rohkemal määral Rootsi, Venemaale ja oma kodu. Sellega sammus ühes karja kasvatamine ja nuumamine viinaköögi jätistega. See tõi palju raha. Kõik sündis aga talupoegade kulul. Orjuste määra kasvamine.

Eesti ajalugu/VII

Talupoeg pidi mõisa suurendatud töönõudmised täitma: kütist tegema, oma talu karjamõisa eest metsa veerde asutama, veel kuidas toesti suurendada liiget teomehi saatma viina põletama, veel rohkem vaimusid mõisa kuidas toesti suurendada liiget talitama, talupojad sagedamini viinavooridega Narvas või koguni Peterburis käima.

Ja meie ei kuule kuskilt, et talupojale selle vastu mõnda orjust oleks kergendatud ehk mõnda maksukest maha jäetud. Aadeli noorsugu saab Lääne-Euroopas tuttavaks uue aja vaimuga. Väljamaa vabamas õhus liikumas, valgustuse vaimustatud apostlite jalge ees istudes ei võinud noored mitte puudutamata jääda. Ja juba puhus suur Prantsuse mäss tormi üle terve Euroopa.

Noored pärisperemeeste pojad kandsid viimased õhuliigutused kaugesse Põhja. Uuenduste eest võitlemine Liivimaal.

Navigeerimismenüü

Juba enne neid oli meie kodumaa pind vabamale ja ausamale arusaamisele pärisorjuse häbist ette valmistatud. Peaasjalikult õpetajatemajades oli häält tõstetud rõhumiste vastu ja kirjateel parandusi nõutud. Magedalt ja mahedalt häälitseb veel Põltsamaa õp. Hupel, kindlamini kõneleb Torma õp.

Kogukonnakultuur – kasvav trend

Georg Eisen von Schwarzenberg, karmilt kirjutab Laiuse õp. Kuid Lätimaal Lodigeri kirikumõisas sirgus alles see noormees, kes neist pea jagu üle ulatas: Garlieb Merkel. Garlieb Merkel, sünd. Kasvav noormees nägi enese ümber kahte liiki inimesi ehk koguni ainult ühte seltsi inimesi: valjusid, armuta mõisnikka, kes piirita vägivaldselt toimetasid ja talitasid, kuidas süda kutsus, ja teisel pool loomadeks alandatud pärisorje mitteinimesi Unmenschenkes oma peremeeste selja taga hambaid kiristasid ja rusikaid hõõrusid.

Kindral-superdent Sonntag pidas julge jutluse maapäeva avamisel, kus ta rüütelkonnale suu sisse ütles, et nende otsekohene kohus on pärisorjade põlve parandada ja neile omanduseõigust jagada. Maapäev aga arvas jutlustaja suu hõbe-tubakatoosi kinkimisega lukku panna võivat, ei otsustanud loodetud paranduste asjus ülepea mitte midagi, vaid jättis oma esitajatekogu hooleks nõu pidada ja mõisnikkude kreisikonventidega läbi rääkida. Raskesti olid petetud kõik pärisorjade sõbrad.

talupojad

talupojad, kuidas toesti suurendada liiget

Kas siis ükski üles ei tõuse kõige selle ahastuse vastu? Ja et keegi seda ei tee, Merkeli raamat. Aga kes võib lõukoera kallale minna tema enese koopas? Merkel ruttab Saksamaale ja sealt virutab tema haritud Euroopa silma all tungla oma kodumaa rüütelkondade eesõiguste kuhjasse.

Viimased seisukohad

Raamatu talupojad sisu — pärisorjade vaev ja valu — ja kirjutaja ärritav keel sütitasid ja õhutasid tule, mida ükski võim enam ei jõudnud kustutada, kuni pärisorjade ahelad läbi olid põlenud. Merkeli oma sugu on hiljem tema nime peale katsunud varju heita. Meie meelest jääb tema haruldasemaks meheks, kes Saksa verest meie kodumaal on tõusnud. Endised Läti ja Eesti pärisorjad mäletavad oma julget eestkostjat põlvest põlveni.

Parandusesõprade eesotsas käis Rantsna mõisa pärisherra Friedrich von Sivers, sünd. Mõjusalt toetasid teda krahv L. Mellin ja K. Selle kui ka Suurt sest välja ei tulnud.

talupojad, kuidas toesti suurendada liiget

Katarina II oli surnud. Uus keiser Paul I pani endise valitsusekorra meie kodumaal jälle maksma ja tema nõuandjad ei soovitanud talupoegade müümisele takistusi. See käivat vaba kauplemise ja liikumise vastu ja rõhuvat talupoegade müügihinna alla.

Alleskui Paul I äkisti pidi surema, pääsis pärisorjade küsimus jõudsamalt edasi.