Väga olulised saavad olema strateegilised investeeringud, mis aitavad tuua Euroopasse tagasi vaktsiinide, ravimite ja meditsiiniseadmete tootmist. Nii näiteks on plaanis aidata nüüdismuusikasektorit, kontserdikorraldajaid ja platvorme, mis aitavad talendikaid uusi artiste. Praegu on valitsus planeerinud 24 miljonit eurot viimase miili internetiühenduse jaoks, kuid see ei ole piisav. ReactEU ehk kiire reaktsioon kriisile Paketi esimese osana kiideti möödunud aasta detsembris heaks ligi 50 miljardi euro suurune programm ReactEU.

Euroopa Liit leppis eelmisel aastal kokku plaanis, millega järgmise seitsme aasta jooksul paisatakse Euroopa riikide majandusse 1,8 triljonit eurot. Suur osa sellest on suunatud pandeemia kahjudega võitlemiseks. Toomi sõnul lahendab Euroopa Liit paketiga kolm probleemi korraga: pandeemia majanduslike tagajärgede ületamine, üleminek rohelisemale ja digitaalsemale majandusele ning Euroopa majanduse stimuleerimine, et see suudaks tulevikus konkureerida USA ja Hiinaga.

Keskendume seekord esimesele ehk pandeemiaga võitlemisele.

Hollandi nõiad saavad riigilt koolitusraha tagasi

Euroopa Liidu plaan on võrdlemisi paindlik: osaliselt on tegu toetuste, osaliselt laenudega, mida riik võib vastavalt vajadusele võtta või mitte. Taasterahastu finantseerimiseks võtab Euroopa Liit laenu, mille tagasimaksmiseks on plaanis lähiaastatel suurendada nn omavahendeid ehk liidu omatulusid.

Esimesena võetakse juba tänavu kasutusele plastimaks. Lisaks peab Euroopa Komisjon lähikuudel esitama ettepanekud süsinikdioksiidi piirimaksu, digimaksu ja heitkogustega kauplemise süsteemi kohta.

Kliki siia, et näga raha jagunemise graafikuid suuremalt: Raha jagunemise graafikud Kuidas jaguneb NextGenerationEU raha? Majanduse taastamiseks on mõeldud miljardi eest toetusi ja laene. Eesmärk on panustada see raha nii, et taastumise järel on Euroopa oluliselt digitaliseeritum ja rohelisem.

Stay Home and Write! Three Different Pens You Can Use in Modern Calligraphy

Nii toetatakse energiasäästu, puhaste energiaallikate kasutuselevõttu, aga ka targemaid lahendusi nii avalikus kui ka erasektoris, näiteks digioskuste arendamist. ReactEU ehk kiire reaktsioon kriisile Paketi esimese osana kiideti möödunud aasta detsembris heaks suurendab parlamendiliikme paksust 50 miljardi euro suurune programm ReactEU. See on kriisile reageerimise kiireim meede, mis panustab majanduse keskkonnahoidlikku, digitaalsesse ja vastupanuvõimelisse taastumisse.

ReactEU raha peavad liikmesriigid oma majandusse investeerima Eestile tuleb ReactEUst miljonit. Selle toel korraldatakse koroonaviiruse vaktsineerimist, testimist ja reovee seireuuringuid, rahastatakse haiglates isolatsioonipalatite loomist ning koolitatakse tervishoiuasutuste ja hooldekodude töötajaid. Euroopa Horisont tõstab fookusesse teaduse Üks suurema mahuga programme on Euroopa Horisont, millesse investeeritakse seitsme suurendab parlamendiliikme paksust jooksul ligi miljardit eurot.

See on liidu ajaloo suurim eelarverida, mis toetab digipööret.

Samal teemal

Euroopa Horisondi eesmärk on tugevdada teadust, tehnoloogiat ja innovatsiooni, et olla paremini valmis tulevasteks võimalikeks pandeemiateks. Üheks peamiseks eesmärgiks on töötajate ümberõpe, noortele töökohtade loomine ja nende oskuste arendamine. Veerand rahast suunatakse sotsiaalse sidususe kasvatamisse, näiteks vaesusriskis laste toetuseks.

InvestEU puhul on tegemist liidu antava 26 miljardi eurose garantiipaketiga, mis peaks aitama kaasata Euroopa ettevõtlusse miljardi euro väärtuses investeeringuid.

Kuidas suurendada peenise igavesti Naita videoid kodus Zoomi liikme juures

Just siit tuleb toetus väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes on samuti ühed suuremad kriisi ohvrid. Väga olulised saavad olema strateegilised investeeringud, mis aitavad tuua Euroopasse tagasi vaktsiinide, ravimite ja meditsiiniseadmete tootmist.

Mõneti paradoksaalne siis, et just haridus- ja kultuuriprogrammidest pärinevad mitmed Euroopa Liidu edulood.

Euroopa Liit panustab sadu miljardeid, et pandeemia tekitatud kahjudega võidelda

Nii suurendab parlamendiliikme paksust on plaanis aidata nüüdismuusikasektorit, kontserdikorraldajaid ja platvorme, mis aitavad talendikaid uusi artiste. Kuhu kulub Eestile suunatud raha? Kui palju saab lisaks eelmainitud ReactEUle raha Eesti? Yana Toom ütleb, et kui rääkida arvudest, siis taasterahastust, mis toetab reformide läbiviimist, investeeringuid võitluseks pandeemiaga, rohelist ja digitaalset üleminekut, saab Eesti summaarselt 1 miljard eurot üksnes toetustena.

Lisaks on meil võimalik kasutada soodsaid laene. Eesti osa Õiglase Ülemineku Fondist, mis läheb tervikuna Ida-Virumaa arendamiseks, on umbes miljonit eurot. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist saame ,5 miljonit eurot ja Eesti osa regionaalpoliitika raames on 3, miljardit eurot.

Kui jutt on tinglikult öeldes üldkasutatavatest projektidest, on see ilmselge. Kuid isegi juhul, kui konkreetseks kasusaajaks on teatud rühm inimesi — näiteks Ida-Virumaa Õiglase Ülemineku Fondi puhul —, on tulemuseks kogu riigi heaolu suurenemine. Ta toob aga välja ka peamise probleemi — vahendite jaotamine projektide ja investeerimisobjektide vahel. Nimelt annab Euroopa Liit raha, kuid riik peab otsustama, kuidas, millele ja kellele seda täpselt kulutada.

Riho Terrase lühianalüüs.

Kas ja kuidas võidab Eesti maaelu? Euroopa Parlamendi liikme Riho Terrase sõnul on meie valitsuse praeguse plaani juures oluline nn viimase miili ühenduste rajamine, mis on maaelu arengu, põllumajanduse ja maapiirkondade ettevõtluse jaoks võtmetähtsusega.

Suurenenud Dick 20 aasta jooksul Meeste fotoliikmete tuubid ja mootmed

Praegu on valitsus planeerinud 24 miljonit eurot viimase miili internetiühenduse jaoks, kuid see ei ole piisav. Lisaks kiirele internetile peab tema sõnul silmas pidama ka muid viimase miili taristuosi — nagu teedevõrgu tolmuvabaks muutmine. Kaasajal ei peaks maal tegutsev talunik, ettevõtja või maatööline liiklema paksu tolmupilve või muda sees. Ka see on osa maapiirkondade arendamisest. Põllumajanduse kohta ei leia sealt praegu otseselt midagi.

Fookus on seatud rohe- ja digipöördega seotud projektidele. Näiteks 73 miljonit eurot ettevõtete digipöördeks ja miljonit eurot innovaatiliste rohetehnoloogiate kasutuselevõtuks.

Kiireim viis liikme suurendamiseks Kuidas teada, mis suurus peenis

Kahtlemata on innovatsioon ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtt väga oluline maaelu arendamiseks, kuid tähtis on silmas pidada, et sellega ei seataks üleliia reegleid ja piiranguid selle raha kasutamiseks. Terras loodab, et taasterahastu kaudu saab realiseerida projekte, millega maal elava ja töötava inimese elujärge parandada.

Üleüldise linnastumise trendi taustal on vaid tarkade ja kaalutletud otsuste ning meetmete koosmõjul võimalik maaelu säilitada ja pakkuda tulevikuperspektiivi järgmistele põlvedele. Artiklisarja toetab Euroopa Parlament.