Usume, et antud koostöö loob parema keskkonna mõlema Liidu tegevuseks. Soovitav on poolistuv asend ja jääkoti asetamine näole operatsiooni piirkonda.

Tee operatsiooni suurendada liikme Tyulkubas

FOTO: Merilyn Merisalu Uus aasta suurendab tudengiesindajate hulka mitmekordselt Aktuaalne Detsembernr 11 Jaanuari algusest jõustuv uus struktuur Tartu ülikoolis toob kaasa muutusi ka üliõpilasesinduse töös.

Näiteks kasvab tudengiesindajate hulk enam kui sajani. Kui praegu on Suurendage liige nuud 31 tudengit ja üheksas teaduskonna nõukogus veel umbes 40 üliõpilast, siis alates järgmisest aastast hakkab igas 29 instituudi nõukogus teiste liikmete hulgas tööle mitu tudengiesindajat.

Ka kolledžite tööpõhimõtted on samad nagu instituutide otsustuskogudel. Nii palju inimesi ei ole TÜÜE-s kunagi varem olnud.

Kuidas suurendada liiget, kui olete 10-aastane

Senises praktikas ei olnud mitmed tudengiesindajad varem esinduse ametlikud liikmed ja kõik liikmed ei kuulunud alati ka mõnda otsustuskogusse. Sügisel üliõpilasesinduse juhatusse valitud Mari Anne üks tööülesannetest ongi kooskõlastada uute esindajate tööd ühtlaselt ja tasakaalustatult.

Kuidas suurendada Dick video massaaziga

Üldisemalt öeldes vastutab ta üliõpilaskogude toimimise eest. Järgmise aasta fookuses on ka kolledži tudengiesindajatega suhtluse tõhustamine ja töökorralduse ühtlustamine.

Liikmete suuruse vorm Foto

Eelmine juhatuse liige, kelle asemel Mari Anne nüüd esinduse juhatusse kuulub, tegeles tudengitele suunatud sündmuste korraldamisega. Sellest õppeaastast on kõik tudengiüritustega seonduv esinduse asemel üliõpilaskonna sihtasutuse TÜÜSA — toim.

See on oluline samm, et läbi seotud eesmärkide luua sünergia ja terviklik lähenemine autovaldkonna arenguks, et jõuda parimate tulemusteni. Meie mõlema missioon on arendada ja propageerida mootorsõidukite valdkonda ühiskonnas ja teha seda läbi koostöö erinevate institutsioonide vahel. Oleme Liiduna eesvedajad mootorsõidukite valdkonna kutsestandardite arendamisel, erialase alg- täiend- ja ümberõppe ning koolituste ettevalmistaja ja läbiviija. Ühtlasi arendame valdkonna kutsete õppekavasid, meetodeid ja materjale.

See muutus võimaldab üliõpilaskonna mõlemal osal Pihustid liikme suuruse vahendamiseks tööd varasemast veelgi paremini teha. Sihtasutus pakub õpingutevälise aja veetmiseks ja korraldustööks püsivamaid kontakte ning tuge, valitud tudengiesindajad saavad aga keskenduda üliõpilaste esindamisele ülikooli otsustuskogudes.

Kõik esindajad kuuluvad mõnda esinduskogusse ja peavad üliõpilaste nimel sõna võtma.

Tuleb meeles pidada, et ka vaikimine on seisukohavõtt,» ütleb Martin. Peale selle suureneb ka esindajatevaheline koostöö.

Uus aasta suurendab tudengiesindajate hulka mitmekordselt

Kui varem võeti üliõpilaskonna nimel otsuseid vastu TÜÜE üldkoosolekul, siis edaspidi kooskõlastatakse ametlikud seisukohad kõigi esindajatega. Seega on tudengiesindajate sõnal tulevikus enam kaalu ja üliõpilaste üldiste huvide eest seistakse kõigil otsustustasanditel.

Liina Hirv, üliõpilaskonna aseesimees hariduse vallas, toob välja, et see viib esindajad oma valijatele senisest palju lähemale.

Laadige programm parlamendiliikme suurendamiseks alla

Kuna juba igas instituudi otsustuskogus on viis üliõpilast, annab see võimaluse oma struktuuriüksuse tudengitega vahetumalt ja põhjalikumalt suhelda. Paratamatu on see, et kuigi ka praegusest esindusest käivad läbi kõikvõimalikud õppega seotud küsimused, ei ole tervet teaduskonda esindaval inimesel pädevust kõike teada.

Otsinguvorm

Uue süsteemi puhul on inimesed, kes sõna võtavad, Liikme suurendamise menetlus vastava instituudi eluga tuttavad ja teavad täpselt, millest nad räägivad,» kinnitab Liina. Tudengid kui olulised otsustajad TÜÜE püüdlus on, et ka instituudi kogudes olevad tudengid mõtleksid rohkem kogu ülikooli hüvangu peale.

Kuigi enamasti ülikooli ja instituutide huvid kattuvad, on siiski ka olukordi, kus otsustuskogus seatakse esikohale enda struktuuriüksuse huvid.

Esinduse juhatus loodab, et tudengiesindajad aitavad otsustuskogudes sellistel juhtudel kogu ülikooli ja Suurendage liige nuud eesmärke silmas pidada.

Nii tahavad nad näidata, et üliõpilased ei ole lihtsalt otsustuskogude juures esindatud, vaid osalevad nende aktiivsete liikmetena terve ülikooli juhtimises ja paremaks keskkonnaks muutmises.

TÜÜE on asunud üliõpilasi innustama, et ka n-ö tavatudengid võtaksid senisest enam sõna ülikooli ja haridusmaastiku juhtimises.

Nii on nad oma Facebooki lehe abil aidanud korraldada üliõpilaste veebiintervjuusid nii TÜ rektori Volli Kalmu kui ka haridus- ja teadusministri Jürgen Ligiga.

Tartu Lõunakeskuse taha kerkib veemaailm

Katsetatakse ka muid viise, et tudengitele selgitada, mis ülikooli juhtimises toimub ja millega üliõpilasesindus täpsemalt tegeleb. Lisaks veebiintervjuudele korraldavad nad ülikoolielu teemadel arutelusid ja teevad igal kuul oma tegevusest ka lõbusa n-ö aruandevideo.

Samuti tahavad nad senisest enam kaasata huvigruppe, kes on siiani ülikooli juhtimisest mingil põhjusel kõrvale jäänud — näiteks doktorandid ja välistudengid.

Video suurused ja suguelundite kujundid

Senisest kordades suurema üliõpilasesindajate hulga ühtsemaks koostööks on mõttes luua ka suhtlusvõrgustik, mille abil saab omavahel kiiresti ja tulemuslikult suhelda. Merilyn Merisalu.

  • Rosimannus suurendas osalust Rahumaa pesuäris Eelmisel aastal Indrek Rahumaa rahvusvahelises pesuäris 1protsendilise osaluse soetanud Rain Rosimannus on selle kasvatanud 1,6 protsendile.
  • Pärnu linnajuhid suurendasid enda palka 7.
  • Suurenenud liige 100.