Spordiklubis viibides on kõikidel klientidel kohustuslik järgida spordiklubi sisekorraeeskirju. Eesti rahvuslike võistlusmäärustike ning kalenderplaanide kehtestamine ja rakendamine; 2. EAL vahendid ja vara kuuluvad liidule, neid kasutatakse ja käsutatakse EAL eesmärkide saavutamiseks kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale vastavalt.

Klubide kontaktid MyFitness on välja töötanud spordiklubide sisekorraeeskirjade lisa, mis on siduv kõigile spordiklubide külastajatele. MyFitnessi Spordiklubid tegutsevad järgides riiklikke ohutusnõudeid, et piirata COVID levikut ning julgustada MyFitnessi liikmeid ja külastajaid hoolitsema oma Mis on liikme suurus ohutu ja ümbritsevate inimeste tervise eest.

Covid viiruse leviku piiramiseks on kehtestatud järgmised reeglid: Spordiklubiruumides viibides on külastajad kohustatud: 1.

Kehtib kogu klubi ulatuses: treeningsaalis, jõusaalis, basseinide ja SPA aladel, riietusruumides, klienditeeninduse alal. Maski kandmine on kohustuslik, kogu klubi ulatuses.

Teksti suurus

Treeningul maski kandmine kohustuslik ei ole. Treeningule eelneval ja järgneval ajal tuleb siseruumides kanda kaitsemaski, v. Kaitsemaski tuleb kanda alates spordiklubisse sisenemisest ja ära võtta vahetult enne riietusruumist lahkumist treeningruumi ning tuleb Naita, kuidas suurendada panna pärast duši all käimist ja kanda kuni spordiklubist lahkumiseni.

Desinfitseerima spordiklubi treeningvahendid, sealhulgas jõusaali masinad, grupitreeningu matid, hantlid ja muud väikevahendid, enne ja pärast kasutamist. MyFitnessi klubides on kasutamiseks pindade desinfitseerimisvahendid. Järgima rangelt kätehügieeni reegleid. MyFitnessi klubides on kasutamiseks käte desinfitseerimisvahendid.

Mitte külastama spordiklubisid, kui esineb haigusnähte. Järgima põranda markeeringuid rühmatreeningute saalides. Treeningu alguses, valib treenija ühe vastavalt märgitud koha treenimiseks. Vajadusel võib treener muuta treeningul osalejate kohti, järgides kehtestatud ohutu vahemaa reegleid. Kasutama isiklikku treeningrätikut ja soovituslikult treeningmatti. Spordiklubiruumides ei ole lubatud: 2.

Kasutada jõusaalimasinaid või teisi treeningvahendeid mis on märgistatud vastava sildiga. Maksta sularahas, v.

Põhikiri ja ajalugu

Muud reeglid: 3. Spordiklubi külastades, palume treening broneerida varakult kasutades MyFitnessi mobiilset rakendust või meie kodulehte. Rühmatreeningute treeningpiletite printimine infokioskist on lõpetatud, infokioskis tuleb aga kinnitada rühmatreeningul osalemine.

Alates Spordiklubid on avatud: klubide tavapärased lahtiolekuajad. Laste mängutubadesse on korraga lubatud, kuni piirangute lõppemiseni, mängima last, oleneb mängutoa suurusest. Palume külastada spordiklubisid vaid treeningu eesmärgil. Muudel juhtudel palume pöörduda klubidesse e-kirja või telefoni teel: Klubid 3. MyFitness klubide puhastustingimused näevad ette kõikide pindade regulaarset puhastamist igapäevaselt ja klubi põhjalikku puhastamist öösel.

Mis on liikme suurus ohutu

Riietusruumides soovitame valida kapp, mis ei ole juba kasutatud kapi kõrval. Vautšerite, kehaanalüüside ja kasutamata personaaltreeningute tähtajad pikenevad kuni Kõikide kinkekaartide, mille lõpp-tähtajad on varem kui Tähtajaliste lepingute tähtajad pikenevad selle aja võrra, mil klubid olid suletud.

Kõik perioodikaardid pikenevad selle aja võrra, mil klubid olid suletud. Kui spordiklubi ruumides ei ole võimalik järgida turvalise distantsi hoidmise põhimõtet, on klubi personalil õigus paluda külastajal treeninguga oodata või paluda spordiklubist lahkuda. MyFitness jälgib edastatavat teavet ja tagab võimalikult kiire reageerimise riigi poolt kehtestatud reeglitele. MyFitness spordiklubide sisekorraeeskirjad MyFitness spordiklubides pakutavad teenused on mõeldud kasutamiseks kõikidele klientidele — klubiliikmetele ja ühekordse pääsme alusel klubi teenuseid kasutavatele isikutele.

Spordiklubis viibides on kõikidel klientidel kohustuslik järgida spordiklubi sisekorraeeskirju. Klubil on õigus teha muudatusi klubi lahtiolekuaegades, hinnakirjas, tunniplaanis jne.

Klubil on õigus kasutatavas programmis salvestada liikmete isikuandmeid ja fotot. Turvalisuse tagamiseks on spordiklubis videovalve. Kõikidelt klientidelt eeldatakse puhtuse ja korra hoidmist ning viisakat käitumist spordiklubi ruumides.

Spordiklubi ruumides viibides tuleb jälgida, et oma tegevusega ei häiritaks ega kahjustaks teiste klientide heaolu. Kõikidelt klientidelt eeldatakse heaperemehelikku suhtumist spordiklubi inventari ja kaastreenijatesse.

Rangelt keelatud on treeningvahendite põrandale kukutamine, kuna see kahjustab spordiklubi ruume ja treeningvahendeid.

Klient treenib Mis on liikme suurus ohutu oma vastutusel. Terviseprobleemide esinemisel soovitame enne treenimist konsulteerida perearstiga. Klient on kohustatud treenerit viivitamatult informeerima vigastustest ja traumadest.

MyFitnessi spordiklubides osutavad teenuseid ainult klubi poolt volitatud isikud. Juhul, kui klient osutab treeneri teenust teistele isikutele vaatamata spordiklubi personali märkustele, siis on MyFitnessil õigus tema leping ühepoolselt lõpetada ja rakendada kliendile klubi kasutamise keeldu. Klubi liikmelisus on personaalne ja klubi liikmekaarti ei ole lubatud edasi anda.

Kui liikmekaarti kasutab teine isik, on klubil õigus liikmekaart sellelt isikult ära võtta ning iga avastatud rikkumise eest nõuda liikmekaardi omanikult ühekordse sissepääsu hinnakirjajärgset tasu ja leping ühepoolselt üles öelda.

Klienditeenindajal on õigus klientidelt küsida isiku tuvastamiseks dokumenti.

 • Klubide kontaktid MyFitness on välja töötanud spordiklubide sisekorraeeskirjade lisa, mis on siduv kõigile spordiklubide külastajatele.
 • Video Online Kuidas suurendada liikme
 • Õigusaktid | Veeteede Amet
 • Artikkel 1 — Üldsätted 1.
 • Николь собралась.
 • Kuidas ma saan maja liige

Liikmekaardi kaotamisest tuleb klubi viivitamatult informeerida, liikmele väljastatakse hinnakirjajärgse tasu eest uus kaart. Spordiklubis, kus riietusruumi kapid suletakse tabalukuga, väljastatakse liitumise hetkel klubiliikmele personaalne tabalukk.

Tabaluku puudumisel on võimalik spordiklubi vastuvõtust tasu eest laenutada või osta uus tabalukk vastavalt kehtivale hinnakirjale. Ühekordse pääsmega või vautšeriga klubi külastav isik saab tabaluku vastuvõtuletist ja on kohustatud pärast treeningut tabaluku tagastama vastuvõtuletti koos sisenemist ja väljumist lubava kaardiga.

Spordiklubis viibides on klientidel hügieenilisuse ja turvalisuse huvides kohustulik kanda sportimiseks sobilikke riideid ja sisejalanõusid.

Mis on liikme suurus ohutu

Ohutuse tagamiseks ei ole jõusaalis lubatud kanda sandaale ega muid lahtiseid jalanõusid ega viibida paljajalu. Rühmatreeningutes tuleb kasutada vastavas treeningus ettenähtud treeningriietust- ja jalatseid. Pesemisruumides ja ujulas on kliendi ohutuse ja hügieenilisuse huvides soovituslik kanda plätusid. Suitsetamine, alkohoolsete jookide ja narkootiliste ainete tarvitamine klubi territooriumil ning klubisse sisenemine alkoholi — või narkootilises joobes on rangelt keelatud.

Spordiklubi ruumides ei ole lubatud tarbida kaasatoodud toiduaineid. Treenima lubatakse kliente alates 12ndast eluaastast, sealjuures kõik alla aastased kliendid võivad klubi kasutada vaid täisealise vastutava isiku järelvalve all või erandkorras noorematele kui aastastele suunatud spetsiaalsete treeningpakettide raames treeneri järelvalve all.

Myfitnessi liikmeleping sõlmitakse isikutega alates 16ndast eluaastast. Alaealise isiku lepingu allkirjastab seaduslik esindaja, so lapsevanem või seaduslik esindaja. Jõusaali ja rühmatreeningutesse ei ole lubatud kaasa võtta ning klubi ruumidesse järelvalveta jätta alla aastaseid isikuid v. Riietus- ja duširuumi lubatakse vajadusel maksimaalselt kuni 7-aastaseid vastassoost lapsi 7-aastased kaasa arvatud. Treeningutel on Mis on liikme suurus ohutu kasutada treeningrätikut.

Korra tagamiseks spordiklubi ruumides on kliendil pärast kasutamist so rühmatreeningus alles pärast rühmatreeningu lõppu kohustus asetada treeningvahendid tagasi oma kohale. Spinninguratastel tuleb lahti keerata sadula ja lenkstangi kinnituskruvid ning ratas puhastada. Stepipingid tuleb pärast kasutamist lasta kõige madalamale astmele. Treeningmasinad ja -vahendid on enne ja pärast kasutamist kohustuslik puhastada selleks spetsiaalselt ettenähtud desinfitseeriva vahendiga.

 • Töötamiskoha vaba ruumi suurus peab olema arvestatud nii, et töötaja saaks oma tööülesandeid piisava liikumisvabadusega täita.
 • Peenise suurus ja kondoomid
 • Töökoha / ruumi suurus - Tööesten.ee
 • Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded1 Vabariigi Valitsuse
 • Päästeliidu põhikiri on kinnitatud
 • Millised tooted aitavad suurendada liikme

Hügieenilistel põhjustel ei ole lubatud kasutada treeningutes talki. Rühmatreeningutele on võimalik broneerida interneti teel või kohapeal vastuvõtuletis. Rühmatreeningutele hilinemise korral ei ole lubatud rühmatreeningus osalemine, kuna see häirib kaastreenijaid ning ei ole ohutu liikmele endale kui kaastreenijatele. Treeneril on õigus keelduda hilinejat treeningule lubamast. Kui kliendil on erakorraliselt vaja lahkuda rühmatreeningust enne treeningu lõppu, siis palume sellest informeerida treenerit enne tunni algust.

Kliendi poolt toime pandud varguse avastamise korral järgneb varguse toime pannud isikule vältimatu eluaegne klubi kasutamise keeld ning ostetud klubipakettide eest tagasimakset ei tehta. Klubil on õigus nõuda vargusega kaasnenud kahju korvamist. Riietusruumide kapid on mõeldud kasutamiseks vaid treeningus osalemise Mis on liikme suurus ohutu spordiklubi lahtiolekuaegadel. Isiklike asjade kappi jätmine treeningutevälisel ajal päeval või üle öö on keelatud.

Mis on liikme suurus ohutu

Klubist lahkumisel kohustub Liige paigutama omale kohale või tagastama klubi administraatorile kapi võtme v. Kappi avava võtme rikkumisel või kaotamisel tasub Liige Hinnakirjas sätestatud leppetrahvi. Juhul, kui klubist laenutatud kapilukku ei tagastata samal päeval, loetakse tabalukk automaatselt liikme poolt ostetuks. Spordiklubisse unustatud ja leitud esemeid hoitakse klubi vastuvõtuletis 14 päeva.

Põhikiri ja ajalugu | Päästeliit

Spordiklubist tuleb lahkuda spordiklubi sulgemise ajaks. Leiliruumis on kohustuslik kasutada istumise all rätikut. Raseerimine, habeme ajamine, juuste värvimine, pesu kuivatamine ja muud häirivad tegevused spordiklubi ruumides on keelatud. Saunades ja pesuruumides ei ole lubatud kasutada õlisid, mett, soolasid ja muid keha- ja näohooldusvahendeid.

Sellisel juhul ostetud klubipakettide ja külastuspileti eest tagasimakset ei tehta. Klubil on õigus nõuda klubile tekitatud kahju korvamist täies ulatuses. Klubi ei vastuta klientide isikliku vara eest ega paku esemete valvamise teenust. Vajadusel palume väärisesemed jätta miniseifi või riietusruumide kappidesse.

Klubi ei vastuta haigestumiste või õnnetuste eest, mis on põhjustatud kliendi enda tegevusest või vääramatu jõu mõjul force majore. Ujulas viibides on kõikidel klientidel kohustus järgida klubi sisekorraeeskirju. Alla aastased kliendid võivad ujulat kasutada vaid koos täisealise isikuga, kes vastutab lapse ohutuse ja käitumise eest või erandkorras noorematele kui aastastele suunatud spetsiaalsete treeningpakettide raames treeneri järelevalve all.

Ujulas osutavad teenuseid, sh viivad läbi treeninguid ja nõustavad kliente vaid MyFitnessi poolt volitatud isikud. Ujula külastajal kliendil on ilma MyFitnessi eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud teistele ujula külastajatele klientidele mistahes eelnimetatud teenuste osutamine.