Maakleri töö on koostada objektist korralik kataloog, mis sisaldab korralikke fotosid, objekti plaane, müügiteksti jms. Üldjuhul tasub maakleritasu müüja. Näiteks saab kasutada objekti bännerit City24 otsingulehel või Hollandi oksjoni meetodit nn tagurpidi oksjon, kus hinda langetatakse niikaua, kuni leidub ostja.

Kusitluste suurus

Küsitlus: kui suur on maakleri vahendustasu…? Laupäev, Tasu võib olla ka fikseeritud -see ei sõltu müügihinnast. Samuti kasutatakse fikseeritud tasu siis, kui objekti müügihind on suhteliselt madal, näiteks eurot, ning objekt asub raskesti ligipääsetavas kohas, näiteks saarel.

Finantsvabaduse grupi 2018a. küsitluse vastuste suur kokkuvõte

Sel juhul lepitakse kokku fikseeritud vahendustasu, mis katab müügiga kaasnevad kulud, näiteks transpordikulu objekti näitamiseks. Vahendusteenuse eest tasub teenuse tellija, kelleks on korteri või eramu müüja.

Maakleri töö on koostada objektist korralik kataloog, mis Kusitluste suurus korralikke fotosid, objekti plaane, müügiteksti jms. Edasi hakkab maakler objekti reklaamima nii kõikides tavapärastes internetikanalites kui vajadusel ka mittetavapärastes kanalites.

Vastanute vanuseline jaotus ühtib enam-vähem Facebooki grupi enda toodud vanuselise statistikaga. Protsentuaalne seos vanuse ja investeerimiskogemuse vahel Kuna vanuse osas ei suutnud ma ühtegi põnevat seost mõne teise küsimusega leida, siis otsustasin graafikule panna vanuse seose investeerimiskogemuse pikkusega. See seos tegelikult midagi põnevat ei reeda, vaid peakski kinnitama trendi, et mida vanem oled, seda suurem võiks olla ka sinu investeerimise kogemus. Investeerimiskogemuse pikkus Küsimus: Kui pikk on sinu investeerimiskogemus? Protsentuaalne seos investeerimiskogemuse ja portfelli suuruselt esimese varaklassi vahel Investeerimise kogemuse küsimuse juures otsustasin vaadata, milline seos on kogemuse pikkuse ja suuruselt esimene varaklass portfellis vahel.

Näiteks saab kasutada objekti bännerit City24 otsingulehel või Hollandi oksjoni meetodit nn tagurpidi oksjon, kus hinda langetatakse niikaua, kuni leidub ostja. Maakler teeb ka otsepakkumisi meie andmebaasis registreeritud ostjate e-posti aadressidel ja teavitab uuest objektist kinnisvaramaaklereid kinnisvarafirmade koos-tööfoorumis.

Kusitluste suurus

Müüja saab perioodilist tagasisidet: kui palju on olnud internetis klikke, e-kirja teel tulnud päringuid, hinnapakkumisi jms. Maakler teavitab müüjat ja potentsiaalset ostjat müügitehingu läbiviimiseks vajalikest dokumentidest.

Kusitluste suurus

Kui tehingus on kokku lepitud, edastab maakler vajalikud dokumendid notaribüroole ja broneerib aja müügitehinguks. Kui notari juures on tehing vormistatud, korraldab maakler objekti üleandmise ostjale ja koostab üleandmisakti. Vahendustasu sisaldub müügihinnas ning müügiobjektide puhul tasub selle omanik isik, kellega vahendajal on sõlmitud esindusleping.

Kusitluste suurus

Üürikorterite ja -majade vahendamisel järgime vahendustasu puhul üldist tava: see on võrdne ühe kuu üüriga ja selle Peenise suuruse vahendamiseks üldjuhul üürnik. Maakleritasu maksab käenduslepingu leping, mille maakler firma esindajana kinnisvara müüja või ostjaga sõlmib osapool.

See võib olla nii müüja kui ka ostja.

Kusitluste suurus

Hinna varieerumise taga on klientide eelistuste erinevused: kas soovitakse kiiret tulemust, müüki ilma avaliku reklaamita või Kusitluste suurus kõrgemat hinda. Üldjuhul tasub maakleritasu müüja.