Erasektorile rohkem laenukahju õlule Veel on ühiskirjas märgitud, et ESM peaks laenu andmisel hindama, kas laenu saaja on võimeline seda laenu ka tagasi maksma ning parandama maksevõimekust koostöös varasemate võlausaldajatega. Uute reeglite järgi peavad ettevõtjad saama liikmesriikide valitsustelt litsentsi enne, kui nad tohivad strateegiliselt tähtsat kübertehnoloogiat müüa. Inimõiguslased ja küberturvalisuse eksperdid on uute reeglite suhtes kahtlevad, skeptilised on ka mitmed Euroopa Liidu ametnikud, kes palusid jääda anonüümseks. Teiste seas alla kirjutanud Hollandi peaminister Mark Rutte on tänavu märkinud, et Komisjoni usutavus euroala valvurina sõltub selle erapooletusest reeglite kasutamisel ja reeglite järgimise nõudmisel.

Põhimõtteliselt tahavad need kümme riiki seda, et kuna ESM on potentsiaalne võlausaldaja, siis peaks sellel olema parem ülevaade liikmesriikide seisukorrast ka siis, kui see veel võlausaldajaks ei ole saanud.

Klopsake elemente Tolshina

Mitte kõigile meeltmööda Suurema ülevaate nõudmine euroliidule ei ole aga kindlasti meeltmööda neile liikmesriikidele, mis eelarve fiskaalseid võimalusi suuremas mahus majanduse turgutamiseks kasutada tahavad, ennekõike võiks nende seas olla Itaalia, mille järgmise aasta eelarvekava on Euroopa Komisjon näiteks juba tagasi lükanud.

Kuna ESMi kasutada olevad vahendid on liikmesriikide poolt sisse makstud kapital, on Rossi sõnul loogiline, et ESMil peaks olema ka suurem roll ja võimekus hinnata abi taotleva riigi suutlikkust oma võlgu teenindada.

Ühiskonnaõpetus 2017 18 majandus II H

Selle võimekuse arendamiseks on oluline ka ESMi senisest suurem kaasatus toetusprogrammide ettevalmistusse ja majanduspoliitikate seiresse nii tavatingimustes kui ka kriisi ajal. Erasektorile rohkem laenukahju õlule Veel on ühiskirjas märgitud, et ESM peaks laenu andmisel hindama, kas laenu saaja on võimeline seda laenu ka tagasi maksma ning parandama maksevõimekust koostöös varasemate võlausaldajatega.

Liikmete suurused fotodega

Financial Times kirjutab, et põhimõtteliselt tähendab see, et laenukahju peaks varasematest kordadest rohkem kandma ka erasektor, asi, mida Itaalial on põhjust tõsiselt karta, sest selline muutus võib kaasa tuua paanika riigi võlausaldajate seas, kelle käes on võlakirju protsendi ulatuses Itaalia SKPst.

Uute reeglite järgi peavad ettevõtjad saama liikmesriikide valitsustelt litsentsi enne, kui nad tohivad strateegiliselt tähtsat kübertehnoloogiat müüa. Valitsused peavad litsentside detailid avalikustama.

Labimoodu ja pikkuse suurenemine

Kõige rohkem sõltub uute regulatsioonide täitmine rahvusriikide valitsustest. Praegune Euroopa Liidu eesistujariik Saksamaa on kõige suurem uute regulatsioonide toetaja.

liige ei ole vaart ja vaheneb summa

Eelmisel kuul otsis Saksamaa politsei läbi tarkvarafirma FinFish ruumid.