Ma arvan, et jättes Hansapanga ja Eesti Telekomi mõju kõrvale, on teiste börsifirmade osakaal Eestis väga väike, aga nendega seoses tähtsustatakse kõike üle. Juhatus teavitab toetuse taotlejaid taotluse osas tehtud otsustest. Audiitorile makstava tasu suuruse otsustab nõukogu, kes sõlmib audiitoritega ka lepingu. Üldkoosolekul on õigus osaleda aktsionäridel, kes on aktsionärina või ühise aktsia puhul aktsionäride esindajana kantud Aktsiaselts Norma aktsiaraamatusse Need kehtivad mere-, õhu- ja jõelainerite meeskonnaliikmete jaoks, kes lendavad eraviisiliselt marsruutidel Dubai-Mineralnye Vody, Mineralnye Vody-Dubai, Krasnodar-Dubai ja Dubai-Krasnodar.

Governors, Senators, Diplomats, Jurists, Vice President of the United States (1950s Interviews)

Aktsionäride üldkoosoleku päevakord: 1. AS Norma Aktsionäridel on võimalik tutvuda AS Norma Kasumi jaotamine Nõukogu toetab juhatuse ettepanekut.

Järgmine nr. Erandina on käsitsi parandatud autorite nimed, pealkirjad ja pildiallkirjad. Täpsuse aste sõltub mitmest asjaolust: väljaande trükikvaliteedist, mikrofilmi kvaliteedist skaneerimise hetkel, kujunduse elementidest, skannerist, aga ka OCR tärgituvastuse tarkvarast. Ka paberi kehv kvaliteet, väike trükk, erinevad fondid, mitme veeru erinev paigutus, või kahjustunud lehed võivad mõjutada OCR tekstituvastuse tulemust ning seeläbi otsitulemust.

Juhatus teeb ettepaneku aktsionäride üldkoosolekule fikseerida dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri Dividendid makstakse välja hiljemalt 3. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja valimine Nõukogu teeb ettepaneku kutsuda tagasi nõukogu liige Rolf Henke ja valida seoses nõukogu liikme Jörgen Svensson surmaga uuteks AS Norma nõukogu liikmeteks Pär Malmhagen ja Magnus Lindquist volituste algusega Audiitorile makstava tasu Suurus Norma liige otsustab nõukogu, kes sõlmib audiitoritega ka lepingu.

Teksti suurus

Üldkoosolekul on õigus osaleda aktsionäridel, kes on aktsionärina või ühise aktsia puhul aktsionäride esindajana kantud Aktsiaselts Norma aktsiaraamatusse Aktsionär võib osaleda üldkoosolekul kas isiklikult või esindaja kaudu, kes omab selleks kirjalikku volitust. Registreerimisel palume esitada: Füüsilisest isikust aktsionäridel - isikut tõendav dokument; Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav dokument; Juriidiliste isikute esindajatel - kehtiv äriregistrikaardi tõestatud ärakiri seadusjärgne volitus ja esindaja isikut tõendav dokument ning juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis nõuetekohaselt vormistatud volikiri tehingujärgne volitus.

Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid, va esindajate volikirjad peavad olema EV Välisministeeriumis või EV välisesinduses legaliseeritud või kinnitatud legaliseerimist asendava tunnistusega - apostilliga.

Tallinna börs töötab Euroopa Komisjoni soovitusel hetkel välja reeglistikku, mille alusel börsifirmade juhtide järgmise aasta töötasud ja preemiad avalikustada. Eestis oleks tegemist pretsedendiga, kui erafirmade juhtide palk avalikustatakse.

Isikut tõendava dokumendina on aktsepteeritav pass või muu isikut tõendav dokument, millel on isiku foto, nimi ja isikukood ning dokumendi välja andnud riigiasutuse nimi. Aktsionäride üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab aktsionäride üldkoosoleku toimumise kohas Kui Teil on aktsionäride üldkoosolekuga seotud küsimusi, palume helistada telefonil 6 Peep Siimon Juhatuse esimees.