Sageli küsitletakse näiteks erakondade reitingute tarvis või inimest. Sellisteks varjatud alampopulatsioonideks on näiteks süstivad narkomaanid, homoseksuaalid, prostituudid, HIV kandjad vms. Näiteks vanuse, soo, piirkonna ja rahvuse suhtes esinduslik valim ei pruugi olla esinduslik hariduse suhtes jne. Valimi eraldamine populatsioonist pole suvaline tegevus. Valem populatsiooni valimi suuruse määramiseks Valem populatsiooni valimi suuruse määramiseks Valimi suuruse valem aitab arvutada või määrata minimaalse valimi suuruse, mis on vajalik populatsiooni piisava või õige osa teadmiseks koos usaldustaseme ja veavaruga. Kõigest hoolimata ei ole need valimid alati täpselt esinduslikud, tihtilugu tuleb arvutada kaalud mingi populatsioonitaseme info alusel.

Test Tõenäosusliku valimi suurus Kvantitatiivsete uurimuste tõenäosuslike valimite puhul tuleb uurijal lahendada oluline küsimus: kui suur peaks olema valim?

Teisiti, millise mahuga n peaks olema populatsiooni suhtes representatiivne valim? Üsna sageli võib kohata seisukohta: mida suurem on valim, seda representatiivsem see peaks olema. Otsest vastust valimi suuruse küsimusele anda ei saa, sest koostatava valimi suuruse määramisel tuleb silmas pidada mitmeid asjaolusid: uurimuse eesmärk, võimalik vastamisprotsent, populatsiooni struktuur.

Valemi suurus

Valimi suuruse määramise esmaseks teguriks on uurimuse eesmärk. Kui näiteks eesmärgiks on uurida inimeste lugemisharjumusi, siis on selge, et pole mõtet uurida lasteaialaste lugemisharjumusi.

Tuleb teha piirang. Populatsiooni kõikide objektide uurimine ei ole alati füüsiliselt võimalik.

Valemi suurus

Tuleb teha valik, sest ajalised ja materiaalsed ressursid seavad piirid valimi suurusele. Valimi planeerimisel tuleb Valemi suurus ka isikute hulgaga, kes ei vasta või ei ole nõus koostööks.

Seega tuleb valim planeerida vastajate võimalikku protsenti silmas pidades.

  • Valimi mahu kalkulaator
  • Lugeja küsib ERR Novaatori poole pöördus lugeja küsimusega, kui paljusid inimesi peaks küsitlema, et selle põhjal võiks teha üldistusi kogu Eesti ühiskonnale.
  • Test Valimi mõiste Uurimistöö erinevatel etappidel tuleb teha mitmesuguseid valikuotsustusi.

Sotsiaalsete uuringute valimi suuruse määramise üheks otsustavaks kriteeriumiks on populatsiooni struktuur. Valimi struktuur peab vastama võimalikult populatsiooni struktuurile.

Kui valimi struktuur ei vasta populatsiooni struktuurile, siis pole ka mõtet rääkida representatiivse valimi suurusest.

Valemi suurus