Ülesandest loobumise korral saab maksimaalsed karistuspunktid ehk siis karistuspunkti. Kaardid saab mandaadis kätte kiletatuna 1 üks komplekt võistkonna kohta. Kohustusliku varustuse iga kaotatud või puuduv ese annab 3 karistuspunkti igal kontrollimisel. Tegevus kontrollpunktides: Kohtunikud kontrollivad kontrollpunktides vastavalt välja töötatud põhimõtetele ja juhenditele ülesannete täitmise õigsust, tingimuste võrdsust, lähetavad võistkonnad ülesannet täitma ja jälgivad ajalimiiti.

  • Liikme suurenemine, kui palju
  • Liidu eesmärk on discgolfi edendamine ja sportlike eluviiside laiendamine elanikkonna seas.

Liidu eesmärk on discgolfi edendamine ja sportlike eluviiside laiendamine elanikkonna seas. Liit propageerib ja koordineerib discgolfialast võistlus- ja tervisesporti Eestis. Liit töötab välja Eesti discgolfi arendamise strateegiad ja taktikad ning koostab vajalikke arengukavu.

  • Tohusa liikme koore
  • KP-de väärtus on nende keerukusest-kaugusest sõltuvalt erinev vahemikus punkti ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale.

Liidu liikmete liikmed kuuluvad Liitu oma klubi kaudu. Liidu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Küsimuste esitamise viimane tähtaeg on 2 nädalat enne võistlustööde esitamise tähtaega. Küsimustele vastab võistluse toimkond või sekretär, konsulteerides võistlustingimuste vastava osa koostajaga.

Küsimustele tuleb vastata 5 tööpäeva jooksul. Võistluse korraldajad tagavad küsimuste esitajate anonüümsuse ning kõikide küsimuste-vastuste kättesaadavuse võrdselt kõikidele osavõtjatele.

Kui korraldaja peab vajalikuks võistlejate kvalifitseerimist, siis kvalifitseerimisdokumentide esitamiseks määratakse võistlustingimustes tähtaeg, mis on hea tava kohaselt hiljemalt 2 kuud enne võistlustööde esitamise tähtaega.

Kvalifitseerimiskomisjoni töö korraldatakse järgmiste põhimõtete järgi: Võistlustöid võetakse vastu võistlustingimustes määratud aadressil.

Eesti Arhitektide Liit

Vastuvõtja tagab tööde vastuvõtmise kuni tingimustes märgitud kuupäeva ja kellaajani. Võistlusest osavõtja võib saata võistlustöö posti või kullerteenusega.

Voistluse suuruse liige Kuidas suurendada liiget vaadates

Saadetud võistlustööl peab olema hiljemalt võistluse tähtajana märgitud kuupäeva postitempel. Võistlustingimustega saab korraldada saadetud tööde vastuvõtmise kahel viisil: Sel juhul pole vastuvõtjal pärast selle kuupäeva tööpäeva lõppu kohustust tööd vastu võtta; Sel juhul ootab vastuvõtja ära kõik õigel ajal postitatud ning mõistliku aja jooksul Eesti võistluse puhul kuni üks nädal, rahvusvahelise võistluse puhul kuni üks kuu saabuvad tööd, võttes vajaduse korral ühendust vastava posti- või kullerteenuse pakkujaga.

Võistluse reeglid 2016

Võistlusest osavõtja esitab kogu võistlusele esitatava materjali ilma märgusõna ja väliste eraldusmärkideta pakendis. Võistlustöö võtab vastu selleks volitatud isik, kes peab tagama võistlustööde anonüümsuse ning ei tohi olla žürii liige, varuliige ega ekspert.

Voistluse suuruse liige Kuidas maarata suurust liige mees

Võistlustöö vastuvõtja kirjutab pakendile järjekorranumbri ja vastuvõtmise aja ning annab võistlustöö toojale samasisulise kviitungi. Võistlusele esitatav pakend sisaldab võistlustööd ning võistlustingimustega nõutud kinniseid ja läbipaistmatuid ümbrikke.

Võistlus koosneb Aja peale liikumisest- ja orienteerumisest maastikul öösel ja päeval, vastutegevuse vältimisest ja vajadusel nende eest põgenemisest, sõduri- matka- ja osavusülesannete täitmisest. Võistkond peab läbima võistlusraja võimalikult kiiresti ja minimaalsete karistuspunktidega. Võistkond lähetatakse rajale ja fikseeritakse lähteaeg. Võistkonna lõpetamise ajaks on viimasena finišijoone ületanud lahingpaarilise lõpuaeg.

Kõik ümbrikud ning iga võistlustöö element joonis, makett, seletuskiri jm peavad olema varustatud märgusõnaga embleem või numbrikombinatsioon ei ole lubatud. Võistlustingimused võivad nõuda võistlejalt eraldi ümbrike esitamist järgmiste märgetega: Juhul kui kvalifitseerimine viidi läbi Pakendis sisalduv võistlustöö esitatakse järgmises koosseisus: Jooniste kvaliteet peab olema printimiskõlblik ja võimaldama korraldajatel demonstreerida võistlustöid avalikul näitusel; Kvalifitseeritud võistlustööd avatakse žürii esimesel istungil.

Julgestusköis kapron 15 m, min läbimõõt 6mm ; 2 mobiiltelefoni laetud akudega Min. Lisaks võib trassile kaasa võtta maastikul toimetulekuks vabalt valitud lisavarustust näiteks: väike kokkukäiv saag või kirves, GPS, vahetuspesu, lisariided, jne. Kogu võistkonnal kaasasolev varustus, mis ei ole kulumaterjal toitpeab võistkonnal kaasas olema finišijooneni. See tähendab, et võistkonnad ühest või erinevast allüksusest ei tohi ühineda ega aidata üksteist võimalike tekkivate probleemide lahendamisel. Erandiks on ohutuse tagamine näiteks jõe või laia kraavi ületamisel.

Kvalifikatsiooninõude olemasolu korral peab võistlejate kvalifitseerumine olema otsustatud enne žürii esimest istungit. Žürii otsustab esimesel istungil, millised tööd kuuluvad hindamisele.

Võistlustöö ei kuulu hindamisele ning langeb välja juhul, kui: Võistlustööde hindamisel žürii istungitel võivad viibida vaid žürii esimees, liikmed, varuliikmed, sekretär ja eksperdid.

Voistluse suuruse liige Mehed liikmete foto suurused

Žürii istungit juhib žürii esimees. Žürii on oma otsustes ja arvamustes sõltumatu ning lähtub üksnes võistlusülesande sisust ja võistlustingimustes esitatud kriteeriumidest. Žürii otsustab võistluse tulemused viimasel istungil üldjuhul konsensuslikult. Kui konsensust erandjuhul ei saavutata, hääletatakse.

Võistlused / Arhitektuurivõistluste juhend

Igal žürii liikmel on üks hääl. Hääletamist alustatakse I auhinna saaja või võistluse võitja valimisest. Võitja loetakse valituks, kui hääletamisele pandud võistlustöö poolt on üle poole žürii liikmetest.

Võistlustulemuse otsustamine punktide või hinnete andmise teel on halb tava. Žürii võib erandjuhul kasutada abivahendina mitmesuguseid hindamismeetodeid, kuid need ei saa asendada lõppotsuse tegemist konsensuse või hääletamise teel p Üle 30 minutilise hilinemise korral võistkonna tulemus tühistatakse.

  1. Suitsu ja suurenda Dick
  2. KP-de väärtus on nende keerukusest-kaugusest sõltuvalt erinev vahemikus punkti ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale.
  3. Žürii moodustatakse korraldajate koostöös enne arhitektuurivõistluse väljakuulutamist.
  4. Только предотвращаете размножение.

Võrdsete punktide korral on paremusjärjestuses eespool raja läbimisele vähem aega kulutanud võistkond. Kui võistkond jõuab lisaülesandega kontrollpunkti ja seal on ees teine võistkond, kes sooritab ülesannet, siis võistkonna võistlusaeg üle 5-minutilise ootamise korral peatatakse kohtuniku poolt ja lisatakse võistkonna kontrollajale.

Alla 5-minutilist ooteaega loetakse normaalseks ajakuluks ja seda eriarvestusega ooteaja hulka ei arvata. Autasustatakse iga võistlusklassi 3 paremat võistkonda. Kui võistlusklassis osaleb vähem kui 5 võistkonda, on korraldajatel õigus autasustada ainult võitnud võistkonda.

Võistlusest võtavad osa 7. Ühest koolist võib võistlusele aruande esitada kuni kolm minifirmat.

Matkaklass Matkaklass on mõeldud neile, kellel ei ole veel kogemusi rogainis või ei õnnestunud leida meeskonnakaaslasi. Korraldajate poolt on algajatele abiks matkajuht, kes vajadusel aitab planeerida jõukohase liikumisteekonna ning juhendab matka ajal.

Liitumine — Eesti Discgolfi Liit

SI-pulga kasutamine pole matkaklassis kohustuslik. Matkaklassis paremusjärjestust ei peeta ega tulemusi võistlusprotokolli ei lisata.

Voistluse suuruse liige Suur seksi pearinglus

Kaart Veekindlale materjalile trükitud rogaini kaart. Kaart antakse igale osalejale.

Juhend — Libahundi Jälg

Planeerimiskaarti ei ole. Kaardi mõõtkava teatatakse enne võistlust.

Voistluse suuruse liige Suurenda peenise B.

Võistlustrass ja - maastik Võistlustrassi orienteeruv pikkus kõikide punktide läbimise korral koos võistlusmaastiku kirjeldusega avaldatakse kodulehel võistluseelsel nädalal. Võistkonna suurus on liiget.