Peale eelnõude valmistab komisjon oma valdkonna tähtsaimatel teemadel ette arutelusid Riigikogus. Nii saavad liikmed oma teistest kodudest lihtsalt rohkem kasu. Teades, kui oluline on füüsiline lähedus, keskenduge seksist meeldivaks hetkeks, erektsioonihäire, näiteks ebapiisavalt kõva liige, võimetus säilitada erektsiooni jne. Sa nimetad seda!

Kultuurikomisjon on Riigikogu alatine komisjon, mis tegeleb haridust, teadust, noorsootööd, keelt, meediat, muinsuskaitset, sporti, loovisikuid, etendusasutusi, muuseume ja raamatukogusid käsitleva seadusloomega.

Kas sooviksite suurendada liiget

Selleks valmistab ta ette seaduste ja otsuste arutelusid Riigikogus. Komisjon kontrollib oma töövaldkonnas ka valitsuse tegevust.

Kas sooviksite suurendada liiget

Töö eelnõudega Kultuurikomisjoni istungitel osalevad huvirühmade esindajad ja oma ala asjatundjad õpilastest ministeeriumide töötajateni. Koostöös nendega valmistatakse ette haridus- ja kultuurialaseid eelnõusid, mis saadetakse arutamiseks Riigikogu istungisaali.

Kas sooviksite suurendada liiget

Parlamentaarsetel kuulamistel saab komisjon ülevaate vastuvõetud otsuste toimimisest, näiteks noorte valmisolekust siseneda tööturule või mõne õppeasutuse käekäigust. Muud ülesanded Kultuurikomisjon annab oma töövaldkonna piires arvamuse Eesti seisukohtade suhtes Euroopa Liidu asjades.

Kas sooviksite suurendada liiget

Arutatakse, millised Euroopa Liidu haridus- teadus- või noorsoovaldkonna algatused on Eestile sobilikud ning milliste kohta on vaja esitada oma seisukohad ja muudatusettepanekud. Peale eelnõude valmistab komisjon oma valdkonna tähtsaimatel teemadel ette arutelusid Riigikogus.

Nii toimus näiteks Komisjoni viimaste aastate tegevusest võib veel esile tõsta kultuuriruumi mitmekesise arengu ja kultuuris osalemise soodustamiseks vastu võetud kultuuripoliitika põhialuseid.

Kas sooviksite suurendada liiget

Laiemat kõlapinda on leidnud ka põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning selle muudatused, samuti kõrghariduse rahastamise muudatused.