Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda! Kiitke teda tema võimsas taevalaotuses!

Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi; ja kõik, mis ta teeb, läheb korda.

Diakon Reinu jutlus Kose kirikus Ps 66 algab nii. Kirik pühitseb rõõmustades Issanda ülestõusmist ja võitu surma üle ning pöörab pilgu uuele elule taevas, kuhu Jeesus on läinud omadele eluaset valmistama.

Aga nõnda ei ole õelad; vaid nad on nagu aganad, mida tuul laiali ajab. Sellepärast ei jää õelad püsima kohtus ega patused õigete koguduses. Sest Issand tunneb õigete teed; aga õelate tee läheb hukka.

Account Options

Psalmid 51 Laulujuhatajale: Taaveti laul, kui prohvet Naatan tuli ta juurde, pärast seda kui Taavet oli käinud Batseba juures. Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Kägu Minu lapsel oli viienda klassini Nokianutitelefon oli kodus mängimiseks. Argumendile, et tänu nutikale sa tead, kus laps parajasti on, vastan ma, et te ilmselt ei usalda oma lapsi, kui te arvate, et laps pole võimeline tavalise telefonikõne käigus oma asukohta teile teatama.

Pese mind hästi mu süüteost ja puhasta mind mu patust! Sest ma tunnen oma üleastumisi ja mu patt on alati mu ees.

Üksnes sinu vastu olen ma pattu teinud, ja olen teinud seda, mis on paha sinu silmis, et sa oleksid õiglane oma sõnades ja selge oma kohtumõistmises. Vaata, süüteos olen ma sündinud ja patus on ema mu saanud. Vaata, sul on hea meel tõest, mis asub südame põhjas, ja salajas annad sa mulle tarkust teada. Puhasta mind patust iisopiga, et ma saaksin puhtaks; pese mind, siis ma lähen valgemaks kui lumi!

Blog Archive

Anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu, et ilutseksid mu luud-liikmed, mis sina oled puruks löönud! Peida oma pale mu pattude eest ning kustuta kõik mu pahateod! Loo Kiitke liikme suurust, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim!

Elva Linnavolikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu suurus ja maksmise kord - 18.11.2013

Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma Püha Vaimu! Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest, ja heameelne Vaim toetagu mind!

Kuidas moota videoliikme paksust

Ma tahan üleastujaile õpetada sinu teid, et patused sinu poole pöörduksid. Kisu mind välja veresüüst, oh Jumal, mu pääste Jumal!

Kuidas suurendada liikme Aktobeis

Siis mu keel laulab rõõmsasti sinu õiglusest. Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust!

Kiitke teda tema võimsas taevalaotuses! Kiitke teda tema määratut suurust mööda!

Sest tapaohvrid ei meeldi sulle, muidu ma annaksin neid; põletusohvrist ei ole sul head meelt. Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim, murtud ja purukslöödud südant ei põlga Jumal.

Tee head Siionile oma head meelt mööda, ehita Jeruusalemma müürid! Siis hakkavad sulle meeldima õiguse ohvrid, põletusohvrid ja koguohvrid, siis tuuakse härjavärsse su altarile!

Foto liige parast pumba suurenemist

Psalmid Tänulaul. Hõisake Issandale, kõik ilmamaad!

Arvustused

Teenige Issandat rõõmuga, tulge tema palge ette hõiskamisega! Teadke, et Issand on Jumal!

Mis suurus on teismelise liige 17 aastat

Tema on meid Kiitke liikme suurust ja tema omad me oleme, tema rahvas ja tema karjamaa kari. Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega; ülistage teda ja andke tänu ta nimele!

  • Кто знает, быть может, вскоре этот огромный цилиндр появится в иной планетной системе, где обитает другая раса космоплавателей, и начнет новый цикл исследований.
  • Справа от людей находилось, наверное, несколько сотен шестируких инопланетян - тех самых, что строили лестницу под радужным куполом.
  • Kose kiriku kroonika: Jubilate pühapäeva kontsert
  • Kose kiriku kroonika: April
  • Наи глубоко вздохнула.
  • Moodud Liikmete fotovideo
  • Psalms 1 • 51 • •

Sest Issand on hea, tema heldus kestab igavesti ja tema ustavus põlvest põlve. Psalmid Halleluuja!

Suurenda parlamendiliikme

Kiitke Jumalat tema pühamus! Kiitke teda tema võimsas taevalaotuses!