Ühingu poolt muu teo või tehingu tegemine, mille rahaline väärtus või mõju Ühingule või Ühingu tütarühingule või liikmele on kusjuures mitu omavahel selgelt seotud tegevust ja tehingut loetakse üheks üle 1 euro. Seakasvatussaaduste kokkuostu, ümbertöötlemise ja realiseerimise korraldamine. Osaleda EAL tegevuses liidu eesmärkide ja ülesannete täitmisel; 3.

ÜHISTUS aretatakse ja levitatakse kõrge väärtusega tõusigu, et tagada sigade jõudlusvõime kasv, geneetilise väärtuse suurenemine ning seakasvatuse majanduslik tasuvus.

Materjalide testimine

Tõuaretusalase töö korraldamine ja analüüs. Koolitus ja konsultatsiooniteenuste osutamine. Tõumaterjali, tõukarjade ja farmerite hindamine ja tunnustamine.

Testige oma liikme suurust

Tõunoorsigade testimine ja kõrgväärtusliku aretusmaterjali levitamine. Jõudluskontrolli läbiviimine ja geneetilise väärtuse hindamine.

Mittetulundusühing vs. tulundusühistu

Tõusigade sperma ostu-müügi ning kunstliku seemenduse korraldamine. Seakasvatussaaduste kokkuostu, ümbertöötlemise ja realiseerimise korraldamine. Tõuraamatute ja aretusregistrite pidamine ning põlvnemistunnistuste väljaandmine.

Testige oma liikme suurust

Seakasvatuse- ja tõuaretusalaste väljaannete kirjastamine. Sigade ostu ja müügi korraldamine. Karantiniseerimise korraldamine. Söötade, söödakomponentide ja tarvikute ostu-müügi korraldamine.

ÜHISTU liikmeks võivad astuda sigu omavad ja kasvatavad juriidilised või täisealised füüsilised isikud, sõltumata nende asu- ja elukohast.

ÜHISTU liikmeks vastuvõtmine vormistatakse kirjaliku sooviavalduse rahuldamise teel nõukogu otsusega. ÜHISTU liikmetele käesolevas põhikirjas fikseerimata kohustusi saab määrata üksnes üldkoosoleku otsusega. Liikme varalised õigused lõppevad liikmelisuse lõppemise majandusaasta lõppemisega, mittevaralised õigused aga väljaastumisel või väljaarvamisel.

Seadusemuudatused 2021. aastast (ja veidi 2020.a. ka)

ÜHISTU liikmed maksavad igal aastal tagastamisele mittekuuluvat liikmemaksu, mille suuruse järgmise aasta jaoks otsustab eelmise aasta viimane liikmete üldkoosolek. Osa- ja liikmemaksu saab tasuda üksnes rahas.

  • Laadige videoopetused allalaadimine
  • Põhikiri | Eesti Autospordi Liit
  • Seadusemuudatused

Liikmemaksu tasumise korra määrab selle suuruse otsustanud liikmete üldkoosolek. Kui liige soovib ÜHISTULE tasuda osamaksust suuremat summat, siis määratakse selle suurus ja tasumise kord kindlaks liikmeks astumisele järgneva üldkoosoleku otsusega.

Testige oma liikme suurust

Osamaksu tagastamine ja liikmelisuse üleandmine toimub tulundusühistuseaduses ettenähtud korras. Korraline üldkoosolek Testige oma liikme suurust kokku iga aasta märtsikuus.

Töölähetuskulude hüvitamine ja välislähetuse päevaraha maksmine üle piirmäära

Erakorralised üldkoosolekud kutsutakse kokku tulundusühistuseaduses ettenähtud tingimustel ja korras. Audiitor valitakse üldkoosoleku poolt viieks aastaks ja tema pädevuses on: 9. Käesolev põhikiri on heaks kiidetud juhatuse ja nõukogu